Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Berkelbach van der Sprenkel

fotogafen onbekend, links: Bijlage Vivos Voco 12e Jrg. No. 17 – Mei 1935

Berkelbach van der Sprenkel

Simon Frederik Hendrik Jan Berkelbach van der Sprenkel (1882-1967)

Simon Frederik Hendrik Jan Berkelbach van der Sprenkel werd geboren op 10 april 1882 in Nederhemert. Na het gymasium studeerde hij godgeleerdheid in Utrecht, Leiden en Berlijn. Berkelbach van der Sprenkel trouwde in 1915 met Aletta Maria de Marez-Oijens (1880-1970). Hij was in de periode 1907-1935 achtereenvolgens predikant te Wijk aan Zee en Duin, Purmerend, Haarlem, Rotterdam en Amsterdam.
In 1920 promoveerde hij bij Prof. dr. H. Visscher op het proefschrift Vrees en religie. Een psychologisch onderzoek toegepast op nieuw-testamentische gegevens. Vanaf 6 mei 1935 was Berkelbach van der Sprenkel kerkelijk hoogleraar. Zijn leerstoel betrof: De practische godgeleerdheid; het Nederlands Hervormd kerkrecht; de leerstellige godgeleerdheid; de christelijke zedekunde. Zijn oratie Over de verkondiging hield hij op 6 mei van dat jaar. Op 15 september 1952 ging hij met emeritaat. Berkelbach van der Sprenkel was een actief voorstander van de oecumenische beweging.
Hij verkreeg een eredoctoraat in Aberdeen, en hij was eervol lid van het Centraal comité van de Wereldraad van Kerken.

Berkelbach van der Sprenkel maakte tijdens de Wereldconferentie te Edinburgh in 1937 een zo grote indruk, dat hij gekozen werd in de groep der zeven, die namens „Geloof en Kerkorde” de oprichting van de Wereldraad (samen met de zeven van “Practisch Christendom”) moesten voorbereiden. Het is ongetwijfeld aan Berkelbach te danken, dat de voorlopige oprichtingsvergadering van 1938 hier in Utrecht gehouden werd.

Berkelbach van der Sprenger overleed op 18 januari 1967 in Utrecht.

De naar hem genoemde Stichting Berkelbach van der Sprenkel-fundatie werd op 25 februari 1953 opgericht om de herinnering levend te houden aan zijn gedachtegoed.

Onderwerp:

onderwijs, wetenschappen, kerk en godsdienst

Jaar uitgave:1935-1965
Omvang:ca. 1 m
Documentsoort: aantekeningen voor colleges, collegedictaten, preekschetsen, brieven, lezingen, verhandelingen, meditaties
Ontsluiting:

getypte inventaris

collegedictaten: Koert van der Horst, Catalogus van de collectie collegedictaten van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1994, 156.

Algemene literatuur:

Berkelbach van der Sprenkel, Prof. Dr. Simon Frederik Hendrik Jan“, in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amsterdam, 1938, p. 128.

A.A. van Ruler, “In memoriam Prof. Dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel”, in: Kerk en theologie 18 (1967) 152-156.

A. de Groot, Berkelbach van der Sprenkel, Simon Frederik Hendrik Jan, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 1

(1978) 45-47.

M.J.G. van der Velden, “S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, herder en leraar”, in: Vier eeuwen theologie in Utrecht / onder red. van Aart de Groot en Otto J. de Jong. Zoetermeer, 2001, p. 254-265.

Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae

Biografisch Portaal van Nederland

Berkelbach van der Sprenkel-fundatie

Opmerkingen:

Brieven e.d. in andere collecties: Collectie Opperman (Hs.21.E.9 – 21.F.10); Archief Ritter

Groei:afgesloten
Overige informatie:geschonken door Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel te Soest in juni 1968