Collection Nameoplopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Vening Meinesz

geofysica, geologie, geodesie, oceanografie (o.a. ten aanzien van Nederlands Oost-Indië), K.N.M.I. te De Bilt

ca. 1910-1957 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1930-ca. 1995 weergeven
Van Someren

nader te bepalen

ca. 1879-ca. 1923 weergeven
Van Ruler

theologie, Nederlands protestantisme (theocratie, kerkorde, apostolaat)

1928-1989 weergeven
Van Rhijn

protestantisme, theologie, Oxford-beweging

1610-1959 (zwaartepunt 20ste eeuw) weergeven
Van Poelgeest

ornithologie, honden, dierenbescherming

1894-1950 weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

ca. 1837-1907 weergeven
Van Munster

filosofie, theologie, catholicisme

1846-2009 (grotendeels na 1907) weergeven
Van Mourik Broekman

Nederlands protestantisme, Nederlandse culturele en maatschappelijke geschiedenis (20e eeuw), theologie, cultuurgeschiedenis, parapsychologie, psychologie

nader te bepalen weergeven
Van Iterson

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis

1924-1969 weergeven
Van Hoorn

archeologie, klassieke oudheid

ca. 1901-1956 weergeven
Van Heusde

geschiedenis, filosofie, pedagogiek

19de eeuw weergeven
Van Hessen

muziek

1899-1992 weergeven
Van Heeswijk

detectives, Franse letterkunde, San Antonio, Frédéric Dard

1955-2005 weergeven
Van Hamel

Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen

ca. 1905-ca. 1965 weergeven
Van Goens

klassieke talen (Grieks, Latijn)

1512-1764 weergeven
Van Gink

pluimvee en kleinveeteelt

ca. 1765-ca. 1968 weergeven
Van Esveld

diergeneeskunde

nader te bepalen [negentiende eeuw] weergeven
Van Eck

rechtsgeschiedenis (Nederland), geschiedenis (Nederland), geleerdengeschiedenis, recht

1681-1728 weergeven
Van Dooren

Italiaanse letterkunde (Dante), klassieke Latijnse letterkunde, klassieke Griekse letterkunde, vertaalwetenschap, vertalen, poëzie in het dialect van Oss

ca. 1959-2005 weergeven

Pagina's