Collection Nameoplopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Denissen

Nederlandse letterkunde, Italiaanse letterkunde, Franse letterkunde, Roemeense letterkunde, literatuur

1716-2010 weergeven
De Wied

geneeskunde, farmacologie

1959-1997 weergeven
De Vrijer

kerkgeschiedenis, theologie, Anglicaanse Kerk, Groot-Brittannië

1738-1950 weergeven
De Savornin Lohman

rechtsgeleerdheid, economie

nader te bepalen [ca. 1881-1940] weergeven
De Roos

cartografie

ca. 1830-1983 weergeven
De Pauw

klassieke talen (Grieks, Latijn)

nader te bepalen weergeven
De Maar

tandheelkunde

1507-1895 weergeven
De Hartog

Nederlands protestantisme, theologie

1912-1968 weergeven
De Geer van Jutphaas

Nederlandse maatschappelijke en politieke geschiedenis, (Romeins) recht, oudheid (Grieks, Romeins, Hebreeuws en Arabisch), kerkgeschiedenis, Bijbel, plantkunde

1620-1939 (zwaartepunt: 19e eeuw) weergeven
De Bie

Nederlandse protestantisme, theologie algemeen

nader te bepalen [twintigste eeuw] weergeven
Danner-Labadie

Jean de Labadie (1610–1674), theologie

vnl. 17de en 18de eeuw; 1927-1971 (boeken) weergeven
Collegium Musicum Ultrajectinum

muziek

ca. 1726-ca. 1900 weergeven
Chevallier

Nederlands protestantisme (Waalse kerk, Réveil, Isaac da Costa, W. Bilderdijk), families Chevallier en Alberthoma (ca. 1700-1900), theologie

ca. 1700-ca. 1900 weergeven
Ch.P. Raven

zoölogie, embryologie

1925-1975 weergeven
Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek

theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme, Nederlandse Oud-Katholieke Kerk en verwante kerken in Europa en de Verenigde Staten

1541-na 1957 (zwaartepunt: 18de eeuw) weergeven
Centrale Duitsche Bibliotheek

Duitse belletrie, biografieën van Duitse schrijvers en filosofen

1797-1993 weergeven
Canadiana

Canadese cultuurgeschiedenis, wetenschappen

ca. 1959-1979? weergeven
Caland

Oosterse talen en culturen, Sanskriet

ca. 1795-1930 weergeven
C.G.N. de Vooys

Nederlandse taal- en letterkunde

1601-1955 (zwaartepunt 20ste eeuw) weergeven
C.A. Verrijn Stuart

economie, statistiek

1873-1948 weergeven

Pagina's