Collection Nameoplopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Loncq

geneeskunde (boeken en brochures)

1511-1886 weergeven
Levensverzekering Maatschappij Utrecht (ASR)

natuurlijke historie; met name botanie, plantenteelt, fruitteelt, bosbouw, zoölogie, in het bijzonder ornithologie, veeteelt, jacht

1601-1963 weergeven
Legêne

muziek, orgels

ca. 1783-1992 weergeven
Leesmuseum

algemene wetenschappen, theologie

1841-1916 weergeven
Leeflang

Nederlandse literatuur (waaronder verzameling knipsels en overdrukken van en over Busken Huet), reisbeschrijvingen, theologie

1800-1900; ca. 100 uitgaven van voor 1800 weergeven
Ledeboer

Nederlands protestantisme (Afscheiding, Ledeboerianen), theologie

1828-1863 weergeven
Landwehr

emblemata

1550-1985 weergeven
Landelijk Expertisecentrum Verpleging en verzorging

verpleegkunde

1993-2007 weergeven
Kunsttalen

werken in en over het Esperanto, Ido, Interlingua, Volapük en andere kunsttalen

1855-2000 weergeven
Kunstenaarsboeken

kunstenaars, beeldende kunst

ca. 1960-ca. 1980 weergeven
Kruijt

fysische scheikunde, chemie

handschrift: ca. 1900-1925; gedrukt: 1900-1955 weergeven
Krite "Frysk en Frij" Hilversum

Friese taal- en letterkunde

1883-ca. 1938 weergeven
Kraneveld

diergeneeskunde, Nederlands-Indië

ca. 1931-1957 weergeven
Kranenburg

sociale geneeskunde, E.H.B.O.

1892-1950 weergeven
Kramers

Oosterse talen

1832-1949 weergeven
Koptische handschriften

vroeg-christelijke (apocriefe) teksten (vertalingen/bewerkingen van Grieks origineel), Koptische teksten

tussen 200 en 800 A.D. weergeven
Koloniale geschiedenis

koloniale geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

ca. 1917-1994 weergeven
Kohnstamm

filosofie

ca. 1900-ca. 1942 weergeven
Kohlbrugge

theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)

ca. 1814-ca. 1935 weergeven
Knipselarchief Utrechtse cartografen

cartografie, cartografen

ca. 1975-2005 weergeven

Pagina's