Collection Name Onderwerpaflopend sorteren Jaar uitgave Link
Zandee

theologie, antieke godsdiensten, egyptologie, Koptisch

ca. 1972-1978; één enkele brief uit 1955 weergeven
Brouwer

theologie, Bijbel, kerk, Nieuwe Testament, christelijke zending

ca. 1908-1953 weergeven
Doedes

theologie, protestantisme, Heidelbergse Catechismus

1522-1895 (zwaartepunten: 1522-1754 en 1876-1895) weergeven
Bronkhorst

theologie, protestantisme, kerkgeschiedenis (twintigste eeuw)

ca. 1942-1990 weergeven
Noteboom

theologie, protestantisme

1610-1779 weergeven
Baumstark

theologie, semitische talen, geschiedenis, literatuur, christendom, islam

1900-1948 weergeven
J.A. Cramer

theologie, Wereldbond der Kerken, Volkenbond, oecumene

1915-1934 weergeven
Oud-Katholieke Kerk

theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme

15de-20ste eeuw (zwaartepunt: 17de en 18de eeuw) weergeven
Gertrudiskathedraal

theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme

15de-begin 20ste eeuw; zwaartepunt: 17de-18de eeuw weergeven
Bibliotheek van het Oud-Katholiek Seminarie

theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme

1511-1904 (zwaartepunt: 18e eeuw) weergeven
Valeton

theologie

nader te bepalen [19e en begin 20e eeuw] weergeven
Gewin

theologie

1525-ca. 1883 weergeven
Quintilianus

uitgaven van de Institutio Oratoria van Marcus Fabius Quintilianus

1493-1698 (oorspronkelijke collectie) weergeven
Pressa Trajectina

uitgeverijen, studenten

nader te bepalen weergeven
Universiteitsbibliotheek

universiteitsbibliotheken

nader te bepalen weergeven
Universiteitsgeschiedenis

universiteitsgeschiedenis

ca. 1863-heden weergeven
Parc Vaccinogène

vaccinatie van dieren

nader te bepalen weergeven
Landelijk Expertisecentrum Verpleging en verzorging

verpleegkunde

1993-2007 weergeven
Koptische handschriften

vroeg-christelijke (apocriefe) teksten (vertalingen/bewerkingen van Grieks origineel), Koptische teksten

tussen 200 en 600 A.D. weergeven
Ofenheim-Stiftung

wetenschap, voornamelijk natuurkunde en geneeskunde

nader te bepalen (ca. 1914-ca. 1919) weergeven

Pagina's