Collection Name Onderwerpaflopend sorteren Jaar uitgave Link
Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc

1575-1976 weergeven
Ackersdijck

kaarten en atlassen, zwaartepunt: Nederland: thematische kaarten, economie, (politieke) geschiedenis, landbouw, reizen, statistiek (cijfermatig materiaal van geografische, demografische, sociologische en economische aard)

17e eeuw-1862 (zwaartepunt: begin 19e eeuw) weergeven
Morell

klassieke cultuur, archeologie

1603-1978 (zwaartepunt: 19de eeuw) weergeven
Iconologie

latere invloed van de klassieke cultuur op de iconologie

1510-1975 weergeven
Ritter

maatschappelijke en culturele verhoudingen, journalistiek, radio-omroep, literatuur (Nederland 1900-1960), letterkunde in relatie tot andere gebieden van wetenschap en cultuur

ca. 1860-ca. 1960 weergeven
School voor de Grafische Vakken

monografieën en tijdschriften over boekgeschiedenis en -techniek, boekillustratie en boekbanden

1515-1977 weergeven
Muziekwetenschap

muziek

ca. 1500-1800 weergeven
Moll

natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde, waterstaatkunde, scheepsbouw, aardrijkskunde; (zwaartepunt: Nederland)

1495-1837 weergeven
Schroeder van der Kolk

natuurwetenschappen

nader te bepalen [18de en 19de eeuw] weergeven
Universiteitsmuseum

natuurwetenschappen, oogheelkunde, tandheelkunde

ca. 1564-2005 weergeven
Ledeboer

Nederlands protestantisme (Afscheiding, Ledeboerianen), theologie

1828-1863 weergeven
Simon van der Linde

Nederlands protestantisme (w.o. protestantse martelarenboeken en werken over de Coccejanen), Schots protestantisme

1519-1975 weergeven
Chevallier

Nederlands protestantisme (Waalse kerk, Réveil, Isaac da Costa, W. Bilderdijk), families Chevallier en Alberthoma (ca. 1700-1900), theologie

ca. 1700-ca. 1900 weergeven
Bonnet

Nederlands protestantisme in de 18e eeuw, theologie

1748-1797 weergeven
Van Mourik Broekman

Nederlands protestantisme, Nederlandse culturele en maatschappelijke geschiedenis (20e eeuw), theologie, cultuurgeschiedenis, parapsychologie, psychologie, foto's

1901-1960 weergeven
De Hartog

Nederlands protestantisme, theologie

1912-1968 weergeven
Brunt

Nederlands protestantisme: chronologische predikantenlijsten van geheel Nederland, ca. 1565-1885; predikanten in West- en Oost-Indië; theologie

nader te bepalen [tussen 1902-1950] weergeven
Te Winkel

Nederlandse en in het Nederlands vertaalde toneelstukken

1667-1919 (zwaartepunt: 18de eeuw) weergeven
Nederlandse dicht- en prozawerken

Nederlandse en Vlaamse letterkunde

1821-1988 weergeven
Van Almeloveen

Nederlandse geleerdengeschiedenis

ca. 1618-1712 weergeven

Pagina's