Collection Name Onderwerpaflopend sorteren Jaar uitgave Link
Plantensystematiek

plantensystematiek

1687-2008 weergeven
Van Gink

pluimvee en kleinveeteelt

ca. 1765-ca. 1968 weergeven
Bibliotheca Lusitano-Brasiliana

Portugese en Braziliaanse taal- en letterkunde en cultuurgeschiedenis

1606-1972 (zwaartepunt: 20ste eeuw) weergeven
Bibliotheek Hooger Onderwijs

praktische theologie

1617-1959 (zwaartepunt: 1850-1950) weergeven
Van Buchell (Huybert van Buchell)

protestantisme, geschiedenis, geografie en geneeskunde

1470-1599 weergeven
Nicolaas Beets

publicaties van en over Nicolaas Beets

1829-1903 weergeven
Van de Poll

rechten, geschiedenis, geografie, theologie, letterkunde, humanisme, muziek

ca. 1470-1602 weergeven
Van Eck

rechtsgeschiedenis (Nederland), geschiedenis (Nederland), geleerdengeschiedenis, recht

1681-1728 weergeven
Pijnacker Hordijk

rechtswetenschap, zwaartepunt: staatsrecht

1601-ca. 1900 weergeven
Kranenburg

sociale geneeskunde, E.H.B.O.

1892-1950 weergeven
Topografische foto's, prentbriefkaarten, platen en tekeningen van het Geografisch Instituut

sociale geografie, fysische geografie, zwaartepunt: Europa en Nederlands-Indië

ca. 1750-ca. 1950 (zwaartepunt: ca. 1890-ca. 1950) weergeven
Sociniana Ultratraiectina

sociniaanse (antitrinitaire) geschriften, zwaartepunt: Poolse antitrinitariërs

1575-1739 weergeven
Gobierno de España

Spaanse cultuurgeschiedenis

1922-1947 weergeven
Pols

strafrecht (Frans, Duits, Nederlands)

1549-1894 (zwaartepunt: 19de eeuw) weergeven
Dentz

tandheelkunde

1746-1906 weergeven
Kalman Klein

tandheelkunde, algemene geneeskunde

1522-1893 weergeven
Nederlandse Hervormde Kerk (NHK)

theologie met als zwaartepunten: publicaties vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en haar organen, publicaties over kerkorde en kerkrecht, publicaties over de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk

1560-heden weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

ca. 1837-1907 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1700-ca. 1995 weergeven
Hoekendijk

theologie, missiologie, oecumene

1929-1976 weergeven

Pagina's