Collection Name Onderwerpaflopend sorteren Jaar uitgave Link
Van de Poll

rechten, geschiedenis, geografie, theologie, letterkunde, humanisme

ca. 1473-1602 weergeven
Van Eck

rechtsgeschiedenis (Nederland), geschiedenis (Nederland), geleerdengeschiedenis, recht

1681-1728 weergeven
Pijnacker Hordijk

rechtswetenschap, zwaartepunt: staatsrecht

ca. 1880-ca. 1920 weergeven
Kranenburg

sociale geneeskunde, E.H.B.O.

1892-1950 weergeven
Topografische foto's, prentbriefkaarten, platen en tekeningen van het Geografisch Instituut

sociale geografie, fysische geografie, zwaartepunt: Europa en Nederlands-Indië

ca. 1750-ca. 1950 (zwaartepunt: ca. 1890-ca. 1950) weergeven
Sociniana Ultratraiectina

sociniaanse (antitrinitaire) geschriften, zwaartepunt: Poolse antitrinitariërs

1575-1739 weergeven
Gobierno de España

Spaanse cultuurgeschiedenis

1922-1947 weergeven
Biblioteca Hispanica

Spaanse taal- en letterkunde, Spaanse literatuurgeschiedenis, Spaanse cultuurgeschiedenis, Spanje, Zuid-Amerika

ca. 1850-1978 weergeven
Pols

strafrecht (Frans, Duits, Nederlands)

1549-1894 (zwaartepunt: 19de eeuw) weergeven
Dentz

tandheelkunde

1746-1906 weergeven
Kalman Klein

tandheelkunde, algemene geneeskunde

1522-1893 weergeven
Nederlandse Hervormde Kerk (NHK)

theologie met als zwaartepunten: publicaties vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en haar organen, publicaties over kerkorde en kerkrecht, publicaties over de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk

ca. 1562-heden weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

ca. 1837-1907 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1700-ca. 1995 weergeven
Hoekendijk

theologie, missiologie, oecumene

1929-1976 weergeven
Kohlbrugge

theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)

ca. 1814-ca. 1935 weergeven
Van Ruler

theologie, Nederlands protestantisme (theocratie, kerkorde, apostolaat)

1928-1989 weergeven
Gunning (theologie)

theologie, Nederlands protestantisme, Nederlandse kerkgeschiedenis

gedrukt: 1582-ca. 1940; handschrift: ca. 1850-1940 weergeven
Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek

theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme, Nederlandse Oud-Katholieke Kerk en verwante kerken in Europa en de Verenigde Staten

1541-na 1957 (zwaartepunt: 18de eeuw) weergeven
Van Hamel

Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen

ca. 1905-ca. 1965 weergeven

Pagina's