Collection Name Onderwerpoplopend sorteren Jaar uitgave Link
Utenhove

zwaartepunten: wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde; verder klassieke en moderne letterkunde, filosofie, theologie

1478-1833 weergeven
Ch.P. Raven

zoölogie, embryologie

1925-1975 weergeven
Molengraaff

zee- en handelsrecht

1614-1978 weergeven
Kunsttalen

werken in en over het Esperanto, Ido, Interlingua, Volapük en andere kunsttalen

1855-2000 weergeven
Van Hamel

Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen

ca. 1905-ca. 1965 weergeven
United States Information Service

Verenigde Staten, Amerikaanse geschiedenis en cultuurgeschiedenis, wetenschap

ca. 1921-ca. 1957 weergeven
Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek

theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme, Nederlandse Oud-Katholieke Kerk en verwante kerken in Europa en de Verenigde Staten

1541-na 1957 (zwaartepunt: 18de eeuw) weergeven
Gunning (theologie)

theologie, Nederlands protestantisme, Nederlandse kerkgeschiedenis

gedrukt: 1582-ca. 1940; handschrift: ca. 1850-1940 weergeven
Van Ruler

theologie, Nederlands protestantisme (theocratie, kerkorde, apostolaat)

1928-1989 weergeven
Kohlbrugge

theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)

1809-1937 weergeven
Hoekendijk

theologie, missiologie, oecumene

1929-1976 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1700-ca. 1995 weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

1827-1948 weergeven
Nederlandse Hervormde Kerk (NHK)

theologie met als zwaartepunten: publicaties vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en haar organen, publicaties over kerkorde en kerkrecht, publicaties over de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk

1560-heden weergeven
Kalman Klein

tandheelkunde, algemene geneeskunde

1522-1893 weergeven
Dentz

tandheelkunde

1746-1906 weergeven
Pols

strafrecht (Frans, Duits, Nederlands)

1549-1894 (zwaartepunt: 19de eeuw) weergeven
Gobierno de España

Spaanse cultuurgeschiedenis

1922-1947 weergeven
Sociniana Ultratraiectina

sociniaanse (antitrinitaire) geschriften, zwaartepunt: Poolse antitrinitariërs

1575-1739 weergeven
Topografische foto's, prentbriefkaarten, platen en tekeningen van het Geografisch Instituut

sociale geografie, fysische geografie, zwaartepunt: Europa en Nederlands-Indië

ca. 1750-ca. 1950 (zwaartepunt: ca. 1890-ca. 1950) weergeven

Pagina's