Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Van Goens

klassieke talen (Grieks, Latijn)

1512-1764 weergeven
Van Hamel

Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen

ca. 1905-ca. 1965 weergeven
Van Heeswijk

detectives, Franse letterkunde, San Antonio, Frédéric Dard

1955-2005 weergeven
Van Herpen

nader te bepalen

1568-ca. 2001 weergeven
Van Herwerden

klassieke talen (Grieks, Latijn), filologie

1856-1859 en 1910-1911 weergeven
Van Hessen

muziek

1899-1992 weergeven
Van Heusde

geschiedenis, filosofie, pedagogiek

19de eeuw weergeven
Van Hoorn

archeologie, klassieke oudheid

ca. 1901-1956 weergeven
Van Iterson

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis

1924-1969 weergeven
Van Moerkerken

Nederlandse letterkunde, kluchten

1668-1724 weergeven
Van Mourik Broekman

Nederlands protestantisme, Nederlandse culturele en maatschappelijke geschiedenis (20e eeuw), theologie, cultuurgeschiedenis, parapsychologie, psychologie, foto's

nader te bepalen [twintigste eeuw] weergeven
Van Munster

filosofie, theologie, catholicisme

1846-2009 (grotendeels na 1907) weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

ca. 1837-1907 weergeven
Van Poelgeest

ornithologie, honden, dierenbescherming

1894-1950 weergeven
Van Ruler

theologie, Nederlands protestantisme (theocratie, kerkorde, apostolaat)

1928-1989 weergeven
Van Someren

nader te bepalen

ca. 1879-ca. 1923 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1700-ca. 1995 weergeven
Van Vuuren

geografie

1887-1940 weergeven
Vening Meinesz

geofysica, geologie, geodesie, oceanografie (o.a. ten aanzien van Nederlands Oost-Indië), K.N.M.I. te De Bilt

ca. 1910-1957 weergeven
Verdoorn

botanie, biohistorie, bryologie

1581-1969 (zwaartepunt: na 1700) weergeven

Pagina's