Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Jacobi

popmuziek

nader te bepalen [twintigste eeuw] weergeven
Janssen

archeologie, oudheidkunde, Nederland

1833-1870 weergeven
Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc

1575-1976 weergeven
Johan Marcus Baart de la Faille

sociale geneeskunde

1897-1963 weergeven
Jonkman

psychologie, pedagogiek

ca. 1880-ca. 1920 weergeven
Josquin-archief

muziek, Franco-Vlaamse polyfonie, Josquin des Prez

1919-heden weergeven
Juynboll

Oosterse handschriften

ca. 1875-1890 weergeven
Kalman Klein

tandheelkunde, algemene geneeskunde

1522-1893 weergeven
Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam

katholicisme, jansenisme

1553-1989 (zwaartepunt 19de eeuw) weergeven
Keltisch

Keltische taal- en letterkunde

1707-heden, met nadruk op de 20ste eeuw weergeven
Kernkamp

Nederlandse geschiedenis (16e-20e eeuw), cultuurgeschiedenis, Historisch Genootschap te Utrecht

1893-1943 en 1947-1957 weergeven
Kleyn

predikanten Nederlandse Hervormde Kerk

1888-1896 weergeven
Knipselarchief Utrechtse cartografen

cartografie, cartografen

ca. 1975-2005 weergeven
Kohlbrugge

theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)

1809-1937 weergeven
Kohnstamm

filosofie

ca. 1900-ca. 1942 weergeven
Koloniale geschiedenis

koloniale geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

1917-1994 weergeven
Koptische handschriften

vroeg-christelijke (apocriefe) teksten (vertalingen/bewerkingen van Grieks origineel), Koptische teksten

tussen 200 en 800 A.D. weergeven
Kramers

Oosterse talen

1832-1949 weergeven
Kranenburg

sociale geneeskunde, E.H.B.O.

1892-1950 weergeven
Kraneveld

diergeneeskunde, Nederlands-Indië

ca. 1910-1957 weergeven

Pagina's