Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Kohlbrugge

theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)

1809-1937 weergeven
Kohnstamm

filosofie

ca. 1900-ca. 1942 weergeven
Koloniale geschiedenis

koloniale geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

1917-1994 weergeven
Koptische handschriften

vroeg-christelijke (apocriefe) teksten (vertalingen/bewerkingen van Grieks origineel), Koptische teksten

tussen 200 en 800 A.D. weergeven
Kramers

Oosterse talen

1832-1949 weergeven
Kranenburg

sociale geneeskunde, E.H.B.O.

1892-1950 weergeven
Kraneveld

diergeneeskunde, Nederlands-Indië

ca. 1910-1957 weergeven
Krite "Frysk en Frij" Hilversum

Friese taal- en letterkunde

1883-ca. 1938 weergeven
Kruijt

fysische scheikunde, chemie

handschrift: ca. 1900-1923; gedrukt: 1900-1955 weergeven
Kunstenaarsboeken

kunstenaars, beeldende kunst

ca. 1960-ca. 1980 weergeven
Kunsttalen

werken in en over het Esperanto, Ido, Interlingua, Volapük en andere kunsttalen

1855-2000 weergeven
Landelijk Expertisecentrum Verpleging en verzorging

verpleegkunde

1993-2007 weergeven
Landwehr

emblemata

1550-1985 weergeven
Ledeboer

Nederlands protestantisme (Afscheiding, Ledeboerianen), theologie

1828-1863 weergeven
Leeflang

Nederlandse literatuur (waaronder verzameling knipsels en overdrukken van en over Busken Huet), reisbeschrijvingen, theologie

1800-1900; ca. 100 uitgaven van voor 1800 weergeven
Legêne

muziek, orgels

ca. 1783-1992 weergeven
Levensverzekering Maatschappij Utrecht (ASR)

natuurlijke historie; met name botanie, plantenteelt, fruitteelt, bosbouw, zoölogie, in het bijzonder ornithologie, veeteelt, jacht

1601-1963 weergeven
Loncq

geneeskunde (boeken en brochures)

1511-1886 weergeven
Lottman

Keltische taal- en letterkunde

1973-2016 weergeven
Luchtfoto's Faculteit Geowetenschappen (practicum luchtfoto-interpretatie)

luchtfoto's, zwaartepunt: Nederland

1930-1975 weergeven

Pagina's