Collection Name Onderwerpoplopend sorteren Jaar uitgave Link
Rechtswetenschappen

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis

17de-21ste eeuw weergeven
Spruit

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis, Romeins recht, met name het Corpus Juris Civilis

1968-2007 weergeven
Rollin Couquerque

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis, o.a. codificatie in de Bataafse en Franse tijd

ca. 1888-ca. 1979 weergeven
Rengers Hora Siccama

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie

ca. 1905-ca. 1942 weergeven
De Savornin Lohman

rechtsgeleerdheid, economie

nader te bepalen (ca. 1881-ca. 1940) weergeven
Van Andel

publicaties over van en over Gerhard Tersteegen, mystiek

1782-1986 weergeven
Jonkman

psychologie, pedagogiek

ca. 1880-ca. 1920 weergeven
Hinlopen

psalm- en bijbelvertaling, Waldenzen in Piémont, theologie

nader te bepalen [ca. 1430 - 1777?] weergeven
Maarten van Rhijn

protestantisme, theologie, Oxford-beweging

1610-1959 (zwaartepunt 20ste eeuw) weergeven
Kleyn

predikanten Nederlandse Hervormde Kerk

1888-1896 weergeven
Van Dam

Portugese taal- en letterkunde, Spaanse taal- en letterkunde

1600-na 1959 (zwaartepunt 20ste eeuw) weergeven
Fundação Calouste Gulbenkian

Portugese taal- en cultuurgeschiedenis, met name de middeleeuwen en renaissance

nader te bepalen weergeven
Houwens Post

Portugese en Braziliaanse taal- en letterkunde en cultuurgeschiedenis, Engelse letterkunde, Franse letterkunde, André Gide

(1699); ca. 1910-ca. 1970 weergeven
Jacobi

popmuziek

nader te bepalen [twintigste eeuw] weergeven
Uittien

plantensystematiek m.b.t. Nederland, Suriname en Indonesië. Plantenfolklore, volksnamen van planten, wilde planten in keukenrecepten

1916-1917,1935-1943 (hs); 1510-1938 (gedrukt werk) weergeven
Vliegenthart

pedagogie, psychologie, andragogie, onderwijskunde; orthopedagogie, klinische pedagogie, ontwikkelingspsychologie, sociale pedagogie

ca. 1948-1980 weergeven
Paranormale verschijnselen

parapsychologie

ca. 1921-ca. 1983 weergeven
Maas Geesteranus

paarden

nader te bepalen weergeven
Vriezen

Oude Testament, Israël, Palestina, Hebreeuws, Semitische talen, tekstkritiek, geschiedenis, godsdienst

ca. 1920-1980 weergeven
Sint Jacobusparochie buiten de Weerd

oud-katholicisme

1616-ca. 1950 (zwaartepunt: 19de eeuw) weergeven

Pagina's