Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Rauwenhoff

botanie

ca. 1675-1909 (boeken); 1839-1898 (handschriften) weergeven
Rechtsgeschiedenis

canoniek recht, Romeins en oud-vaderlands recht, oud Frans, -Duits en -Belgisch recht

ca. 1517-1989 weergeven
Rechtswetenschappen

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis

17de-21ste eeuw weergeven
Regeringsstukken, Nederland 1803-1810

wetgeving, regeringsmaatregelen, Bataafse republiek, Koninkrijk Holland, Lodewijk I

(1795), 1803-1810 weergeven
Remijnse

geneeskunde

ca. 1939-1971 weergeven
Rengers Hora Siccama

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie

ca. 1905-ca. 1942 weergeven
Ridderschap van Utrecht

geschiedenis, letterkunde

1497-1808 weergeven
Ritter

maatschappelijke en culturele verhoudingen, journalistiek, radio-omroep, literatuur (Nederland 1900-1960), letterkunde in relatie tot andere gebieden van wetenschap en cultuur

ca. 1860-ca. 1960 weergeven
Roijaards

Nederlandse pamfletten, theologie

1747-1787 (pamfl.); 1812-1852(brieven); 1626-1846 weergeven
Roijaards van den Ham

 nader te bepalen

nader te bepalen [ca. 1450 - 1688?] weergeven
Rollin Couquerque

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis, o.a. codificatie in de Bataafse en Franse tijd

ca. 1888-ca. 1979 (hs); 1659-ca. 1926 (gedrukt) weergeven
Rosendalius

Nederlandse geschiedenis, rechtsgeschiedenis

1574-1616 weergeven
Rovers

geschiedenis, filologie

1537-1871 (zwaartepunt: 1800-1871) weergeven
Royen

Nederlandse taalkunde

1798-1952 weergeven
Rueb

sterrenkunde

1801-1854 weergeven
Rwanda

missiologie, theologie, Rwanda

1913-2010 weergeven
School voor de Grafische Vakken

monografieën en tijdschriften over boekgeschiedenis en -techniek, boekillustratie en boekbanden

1515-1977 weergeven
Schroeder van der Kolk

natuurwetenschappen

nader te bepalen [18de en 19de eeuw] weergeven
Sijmons

muziek, Orgelarchief, orgels, Noord-Holland

nader te bepalen [twintigste eeuw] weergeven
Sint Jacobusparochie buiten de Weerd

oud-katholicisme

1616-ca. 1950 (zwaartepunt: 19de eeuw) weergeven

Pagina's