Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Van der Hoeven

biologie, zoölogie

nader te bepalen [17e - 18e eeuw?] weergeven
Van der Kellen / Suermondt

architectuur, Italiaanse kunst, letteren uit de 19e eeuw

ca. 1615-1903 weergeven
Van der Linde

Nederlands protestantisme (w.o. protestantse martelarenboeken en werken over de Coccejanen), Schots protestantisme

1519-1975 weergeven
Van der Meer

Friese taal- en letterkunde

1802-1928 (zwaartepunt 19e eeuw) weergeven
Van Dokkum

werken van Hieronymus van Alphen, Nederlandse poëzie, jeugdliteratuur

1779-1917 weergeven
Van Dooren

Italiaanse letterkunde (Dante), klassieke Latijnse letterkunde, klassieke Griekse letterkunde, vertaalwetenschap, vertalen, poëzie in het dialect van Oss

1801-2005 weergeven
Van Eck

rechtsgeschiedenis (Nederland), geschiedenis (Nederland), geleerdengeschiedenis, recht

1681-1728 weergeven
Van Esveld

diergeneeskunde

1737-na 1890 weergeven
Van Gink

pluimvee en kleinveeteelt

ca. 1765-ca. 1968 weergeven
Van Goens

klassieke talen (Grieks, Latijn)

1512-1764 (gedrukt werk) weergeven
Van Hamel

Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen

ca. 1905-ca. 1965 weergeven
Van Heeswijk

detectives, Franse letterkunde, San Antonio, Frédéric Dard

1955-2005 weergeven
Van Herpen

Pierre Henri Ritter jr.

1568-2009 weergeven
Van Herwerden

klassieke talen (Grieks, Latijn), filologie

1856-1859 en 1910-1911 weergeven
Van Hessen

muziek

1899-1992 weergeven
Van Heusde

geschiedenis, filosofie, pedagogiek

1789-1839 weergeven
Van Hoorn

archeologie, klassieke oudheid

ca. 1901-1956 weergeven
Van Iterson

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis

handschrift: 1924-1969; boeken: 1529-1749 weergeven
Van Moerkerken

Nederlandse letterkunde, kluchten

1668-1724 weergeven
Van Mourik Broekman

Nederlands protestantisme, Nederlandse culturele en maatschappelijke geschiedenis (20e eeuw), theologie, cultuurgeschiedenis, parapsychologie, psychologie, foto's

nader te bepalen [twintigste eeuw] weergeven

Pagina's