Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Van Dooren

Italiaanse letterkunde (Dante), klassieke Latijnse letterkunde, klassieke Griekse letterkunde, vertaalwetenschap, vertalen, poëzie in het dialect van Oss

ca. 1959-2005 weergeven
Van Eck

rechtsgeschiedenis (Nederland), geschiedenis (Nederland), geleerdengeschiedenis, recht

1681-1728 weergeven
Van Esveld

diergeneeskunde

1737-na 1890 weergeven
Van Gink

pluimvee en kleinveeteelt

ca. 1765-ca. 1968 weergeven
Van Goens

klassieke talen (Grieks, Latijn)

1512-1764 weergeven
Van Hamel

Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen

ca. 1905-ca. 1965 weergeven
Van Heeswijk

detectives, Franse letterkunde, San Antonio, Frédéric Dard

1955-2005 weergeven
Van Herpen

nader te bepalen

1568-ca. 2001 weergeven
Van Herwerden

klassieke talen (Grieks, Latijn), filologie

1856-1859 en 1910-1911 weergeven
Van Hessen

muziek

1899-1992 weergeven
Van Heusde

geschiedenis, filosofie, pedagogiek

19de eeuw weergeven
Van Hoorn

archeologie, klassieke oudheid

ca. 1901-1956 weergeven
Van Iterson

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis

1924-1969 weergeven
Van Moerkerken

Nederlandse letterkunde, kluchten

1668-1724 weergeven
Van Mourik Broekman

Nederlands protestantisme, Nederlandse culturele en maatschappelijke geschiedenis (20e eeuw), theologie, cultuurgeschiedenis, parapsychologie, psychologie, foto's

nader te bepalen [twintigste eeuw] weergeven
Van Munster

filosofie, theologie, catholicisme

1846-2009 (grotendeels na 1907) weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

ca. 1837-1907 weergeven
Van Overbeek de Meijer

sociale geneeskunde

ca. 1857-1893 weergeven
Van Poelgeest

ornithologie, honden, dierenbescherming

1894-1950 weergeven
Van Ruler

theologie, Nederlands protestantisme (theocratie, kerkorde, apostolaat)

1928-1989 weergeven

Pagina's