Collection Name Onderwerpaflopend sorteren Jaar uitgave Link
Kalman Klein

tandheelkunde, algemene geneeskunde

1530-1885 weergeven
Nederlandse Hervormde Kerk (NHK)

theologie met als zwaartepunten: publicaties vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en haar organen, publicaties over kerkorde en kerkrecht, publicaties over de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk

ca. 1562-heden weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

ca. 1837-1907 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1930-ca. 1995 weergeven
Hoekendijk

theologie, missiologie, oecumene

1929-1976 weergeven
Kohlbrugge

theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)

ca. 1814-ca. 1935 weergeven
Van Ruler

theologie, Nederlands protestantisme (theocratie, kerkorde, apostolaat)

1928-1989 weergeven
Gunning (theologie)

theologie, Nederlands protestantisme, Nederlandse kerkgeschiedenis

gedrukt: 1582-ca. 1940; handschrift: ca. 1850-1940 weergeven
Van Hamel

Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen

ca. 1905-ca. 1965 weergeven
Kunsttalen

werken in en over het Esperanto, Ido, Interlingua, Volapük en andere kunsttalen

ca. 1890-ca. 1967 weergeven
Molengraaff

zee- en handelsrecht

ca. 1614-ca. 1978 weergeven
Ch.P. Raven

zoölogie, embryologie

1925-1975 weergeven
Utenhove

zwaartepunten: wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde; verder klassieke en moderne letterkunde, filosofie, theologie

1478-1833 weergeven

Pagina's