Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Van Goens

klassieke talen (Grieks, Latijn)

1512-1764 (gedrukt werk) weergeven
Van Hamel

Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen

ca. 1905-ca. 1965 weergeven
Van Heeswijk

detectives, Franse letterkunde, San Antonio, Frédéric Dard

1955-2005 weergeven
Van Herpen

Pierre Henri Ritter jr., radio-omroep

1891-2006 (handschrift); 1568-2001 (gedrukt werk) weergeven
Van Herwerden

klassieke talen (Grieks, Latijn), filologie

1856-1859 en 1910-1911 weergeven
Van Hessen

muziek

1899-1992 weergeven
Van Heusde

geschiedenis, filosofie, pedagogiek

1789-1839 weergeven
Van Hoorn

archeologie, klassieke oudheid

1907-1961 weergeven
Van Iterson

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis

handschrift: 1924-1969; boeken: 1529-1749 weergeven
Van Leusden

theologie, Franciscana

1943-1946 weergeven
Van Moerkerken

Nederlandse letterkunde, kluchten

1668-1724 en 1910 weergeven
Van Mourik Broekman

Nederlands protestantisme, Nederlandse culturele en maatschappelijke geschiedenis (20e eeuw), theologie, cultuurgeschiedenis, parapsychologie, psychologie, foto's

1901-1960 weergeven
Van Munster

filosofie, theologie, catholicisme

1846-2009 (zwaartepunt: 20e eeuw) weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

1827-1948 weergeven
Van Overbeek de Meijer

sociale geneeskunde

ca. 1857-1893 weergeven
Van Poelgeest

ornithologie, honden, dierenbescherming

1894-1950 weergeven
Van Ruler

theologie, Nederlands protestantisme (theocratie, kerkorde, apostolaat)

1928-1989 weergeven
Van Someren

nader te bepalen

1877-1927 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1700-ca. 1995 weergeven
Van Vuuren

geografie

1887-1941 weergeven

Pagina's