Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Van Someren

nader te bepalen

ca. 1879-ca. 1923 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1700-ca. 1995 weergeven
Van Vuuren

geografie

1887-1940 weergeven
Vening Meinesz

geofysica, geologie, geodesie, oceanografie (o.a. ten aanzien van Nederlands Oost-Indië), K.N.M.I. te De Bilt

ca. 1910-1957 weergeven
Verdoorn

botanie, biohistorie, bryologie

1581-1969 (zwaartepunt: na 1700) weergeven
Vereeniging Dante Alighieri. Afdeling Utrecht

Italiaanse letterkunde

nader te bepalen [voornamelijk twintigste eeuw] weergeven
Vermeulen

muziek, Orgelarchief, orgels

nader te bepalen weergeven
Verzameling lantaarnplaatjes en dia's van de Sociale Afdeling van het Geografisch Instituut

geografie en topografie, zwaartepunt: Nederland, Nederlands-Indië

ca. 1920-ca. 1960 weergeven
Verzijl

rechtswetenschappen

1904-1985 weergeven
Vestdijk

Nederlandse letterkunde, Engelse letterkunde, Duitse letterkunde, Franse letterkunde, muziekwetenschap, filosofie, geneeskunde

1838-1991 weergeven
Visscher

nader te bepalen

nader te bepalen [1567-1783?] weergeven
Visser

geografie, Centraal-Azië, botanie, zoölogie, Karakoram, Himalaya

ca. 1923-1940 weergeven
Vliegenthart

pedagogie, psychologie, andragogie, onderwijskunde; orthopedagogie, klinische pedagogie, ontwikkelingspsychologie, sociale pedagogie

ca. 1948-1980 weergeven
Vriezen

Oude Testament, Israël, Palestina, Hebreeuws, Semitische talen, tekstkritiek, geschiedenis, godsdienst

ca. 1920-1980 weergeven
Wagenvoort

klassieke talen (Grieks en Latijn)

ca. 1903-1955 weergeven
Wenckebach

geneeskunde, zwaartepunt: hart- en vaatziekten

ca. 1900-ca. 1935 weergeven
Wiersma

cartografie, wereld

1954-1961 weergeven
Winkler

bacteriologie, epidemiologie, microbiologie, geneeskunde

ca. 1930-1980 weergeven
Wolters-Noordhoff

cartografie: zwaartepunt algemene geografie

ca. 1950-ca. 1996 weergeven
Wttewaall

Nederlandse pamfletten; de familie Wttewaall: o.a. Hendrik Assuerus Wttewaall (1699-1775), Johannes Wttewaall (1735-1812), Gerard Wttewaall (1776-1838), Bartholomeus Willem Wttewaall (1807-1890); de families Hamel en Van Hattingh en Van der Burch te Gouda; geschiedenis (Nederland en Nederlands Indië), landbouw, economie

1568-ca. 1881 weergeven

Pagina's