Collection Name Onderwerpaflopend sorteren Jaar uitgave Link
Bibliotheek Hooger Onderwijs

praktische theologie

1617-1959 (zwaartepunt: 1850-1950) weergeven
Van Buchell (Huybert van Buchell)

protestantisme, geschiedenis, geografie en geneeskunde

1470-1599 weergeven
Nicolaas Beets

publicaties van en over Nicolaas Beets

1829-1903 weergeven
Van de Poll

rechten, geschiedenis, geografie, theologie, letterkunde, humanisme, muziek

ca. 1470-1602 weergeven
Van Eck

rechtsgeschiedenis (Nederland), geschiedenis (Nederland), geleerdengeschiedenis, recht

1681-1728 weergeven
Pijnacker Hordijk

rechtswetenschap, zwaartepunt: staatsrecht

1601-ca. 1900 weergeven
Kranenburg

sociale geneeskunde, E.H.B.O.

1892-1950 weergeven
Topografische foto's, prentbriefkaarten, platen en tekeningen van het Geografisch Instituut

sociale geografie, fysische geografie, zwaartepunt: Europa en Nederlands-Indië

ca. 1750-ca. 1950 (zwaartepunt: ca. 1890-ca. 1950) weergeven
Sociniana Ultratraiectina

sociniaanse (antitrinitaire) geschriften, zwaartepunt: Poolse antitrinitariërs

1575-1739 weergeven
Gobierno de España

Spaanse cultuurgeschiedenis

1922-1947 weergeven
Pols

strafrecht (Frans, Duits, Nederlands)

1549-1894 (zwaartepunt: 19de eeuw) weergeven
Dentz

tandheelkunde

1746-1906 weergeven
Kalman Klein

tandheelkunde, algemene geneeskunde

1522-1893 weergeven
Van Oosterzee

theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme

1827-1948 weergeven
Van Unnik

theologie, in het bijzonder de exegese van de Nieuwtestamentische geschriften in de context van de joods-hellenistische wereld waarin zij zijn geschreven, de vondst van de "Dode Zee rollen" in Nag Hammadi (Codex Jung), Gnosis, Corpus Hellenisticum Novi Testamenti

ca. 1700-ca. 1995 weergeven
Hoekendijk

theologie, missiologie, oecumene

1929-1976 weergeven
Kohlbrugge

theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)

1809-1937 weergeven
Van Ruler

theologie, Nederlands protestantisme (theocratie, kerkorde, apostolaat)

1928-1989 weergeven
Gunning (theologie)

theologie, Nederlands protestantisme, Nederlandse kerkgeschiedenis

gedrukt: 1582-ca. 1940; handschrift: ca. 1850-1940 weergeven
Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek

theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme, Nederlandse Oud-Katholieke Kerk en verwante kerken in Europa en de Verenigde Staten

1541-na 1957 (zwaartepunt: 18de eeuw) weergeven

Pagina's