Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Brandt

geschiedenis (20e eeuw)

ca. 1930-1964 weergeven
Bronkhorst

theologie, protestantisme, kerkgeschiedenis (twintigste eeuw)

ca. 1942-1990 weergeven
Brouwer

theologie, Bijbel, kerk, Nieuwe Testament, christelijke zending

ca. 1908-1953 weergeven
Brunt

Nederlands protestantisme: chronologische predikantenlijsten van geheel Nederland, ca. 1565-1885; predikanten in West- en Oost-Indië; theologie

nader te bepalen (tussen 1902-1950) weergeven
Buchelius (Aernout van Buchel)

genealogie, geleerdengeschiedenis, Nederlandse geschiedenis, oudheidkunde van Utrecht, archeologie

handschrift: 15-17de eeuw; gedrukt werk: 1470-1639 weergeven
Busken Huet

Conrad Busken Huet, literatuur, kunst

1850-1895 weergeven
C.A. Verrijn Stuart

economie, statistiek

1873-1948 weergeven
C.G.N. de Vooys

Nederlandse taal- en letterkunde

1601-1955 (zwaartepunt 20ste eeuw) weergeven
Caland

Oosterse talen en culturen, Sanskriet

1860-1930 weergeven
Canadiana

Canadese cultuurgeschiedenis ?

ca. 1959 - na 1962 weergeven
Centrale Duitsche Bibliotheek

Duitse belletrie, biografieën van Duitse schrijvers en filosofen

1800-1993 weergeven
Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek

theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme, Nederlandse Oud-Katholieke Kerk en verwante kerken in Europa en de Verenigde Staten

16de-19de eeuw; zwaartepunt: 18de eeuw weergeven
Ch.P. Raven

zoölogie, embryologie

1925-1975 weergeven
Chevallier

Nederlands protestantisme (Waalse kerk, Réveil, Isaac da Costa, W. Bilderdijk), families Chevallier en Alberthoma (ca. 1700-1900), theologie

ca. 1700-ca. 1900 weergeven
Collegium Musicum Ultrajectinum

muziek

ca. 1726-ca. 1900 weergeven
Danner-Labadie

Jean de Labadie (1610–1674), theologie

vnl. 17de en 18de eeuw weergeven
De Bie

Nederlandse protestantisme, theologie algemeen

nader te bepalen weergeven
De Geer van Jutphaas

Nederlandse maatschappelijke en politieke geschiedenis, (Romeins) recht, oudheid (Grieks, Romeins, Hebreeuws en Arabisch), kerkgeschiedenis, Bijbel, plantkunde

ca. 1773-1939 weergeven
De Hartog

Nederlands protestantisme, theologie

1912-1968 weergeven
De Maar

tandheelkunde

1507-1895 weergeven

Pagina's