Collection Nameoplopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Rengers Hora Siccama

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie

ca. 1905-ca. 1942 weergeven
Remijnse

geneeskunde

ca. 1939-1971 weergeven
Regeringsstukken, Nederland 1803-1810

wetgeving, regeringsmaatregelen, Bataafse republiek, Koninkrijk Holland, Lodewijk I

(1795), 1803-1810 weergeven
Rechtswetenschappen

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis

17de-21ste eeuw weergeven
Rechtsgeschiedenis

canoniek recht, Romeins en oud-vaderlands recht, oud Frans, -Duits en -Belgisch recht

16e-18e eeuw weergeven
Rauwenhoff

botanie

ca. 1675-1909 (boeken); 1839-1898 (handschriften) weergeven
Rau

Oosterse talen, astrologie

1235-ca. 1595 weergeven
Rahr

familiearchief, muziek, piano

ca. 1752-1972 weergeven
Quintilianus

uitgaven van de Institutio Oratoria van Marcus Fabius Quintilianus

1493-1698 (oorspronkelijke collectie) weergeven
Provinciaal Utrechtsch Genootschap

geschiedenis, natuurwetenschappen, geneeskunde, letterkunde

1552-na 1957 weergeven
Prins

Indonesië, recht, adatrecht, Israël, islam, Nederlands koningshuis

ca. 1934-1995 weergeven
Pressa Trajectina

uitgeverijen, studenten

nader te bepalen weergeven
Pos

filosofie

ca. 1604-1955 weergeven
Polski Rząd

nader te bepalen: Poolse letterkunde

1947-1952 weergeven
Pols

strafrecht (Frans, Duits, Nederlands)

1549-1894 (zwaartepunt: 19de eeuw) weergeven
Plautus

edities van komedies van Titus Maccius Plautus

1472-1871 weergeven
Plantensystematiek

plantensystematiek

1687-2008 weergeven
Pijnacker Hordijk

rechtswetenschap, zwaartepunt: staatsrecht

ca. 1880-ca. 1920 weergeven
Parc Vaccinogène

vaccinatie van dieren

nader te bepalen weergeven
Parapsychologie

parapsychologie

1900-1970 weergeven

Pagina's