Collection Nameaflopend sorteren Onderwerp Jaar uitgave Link
Kohlbrugge

theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)

ca. 1814-ca. 1935 weergeven
Kohnstamm

filosofie

ca. 1900-ca. 1942 weergeven
Koloniale geschiedenis

koloniale geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

ca. 1917-1994 weergeven
Koptische handschriften

vroeg-christelijke (apocriefe) teksten (vertalingen/bewerkingen van Grieks origineel), Koptische teksten

3de - 5de eeuw weergeven
Kramers

Oosterse talen

1832-1949 weergeven
Kranenburg

sociale geneeskunde, E.H.B.O.

1892-1950 weergeven
Kraneveld

diergeneeskunde, Nederlands-Indië

ca. 1931-1957 weergeven
Krite "Frysk en Frij" Hilversum

Friese taal- en letterkunde

ca. 1883-ca. 1938 weergeven
Kruijt

fysische scheikunde, chemie

ca. 1900-1925 weergeven
Kunstenaarsboeken

kunstenaars, beeldende kunst

ca. 1960-ca. 1980 weergeven
Kunsttalen

werken in en over het Esperanto, Ido, Interlingua, Volapük en andere kunsttalen

ca. 1890-ca. 1967 weergeven
Landwehr

emblemata

1550-1985 weergeven
Ledeboer

Nederlands protestantisme (Afscheiding, Ledeboerianen), theologie

1828-1863 weergeven
Leeflang

Nederlandse literatuur (waaronder verzameling knipsels en overdrukken van en over Busken Huet), reisbeschrijvingen, theologie

1800-1900; ca. 100 uitgaven van voor 1800 weergeven
Legêne

muziek, orgels

ca. 1783-1992 weergeven
Levensverzekering Maatschappij Utrecht (ASR)

natuurlijke historie; met name botanie, plantenteelt, fruitteelt, bosbouw, zoölogie, in het bijzonder ornithologie, veeteelt, jacht

1622-1963 weergeven
Loncq

geneeskunde (boeken en brochures)

1511-1886 weergeven
Luchtfoto's Faculteit Geowetenschappen (practicum luchtfoto-interpretatie)

luchtfoto's, zwaartepunt: Nederland

1930-1975 weergeven
Lulofs

antieke geografie en verwante vakken

1536-1931 weergeven
Lyonese drukken

geschiedenis, Latijnse letterkunde, vroegmoderne tijd, emblemata

ca. 1510-1583 weergeven

Pagina's