Collectie Dentz

Penning (1926)

Theodore Dentz (1840-1933)

Theodore Dentz werd geboren op 9 augustus 1840 te Amsterdam. Hij studeerde geneeskunde aan het Athenaeum te Amsterdam en deed zijn examens in Utrecht, waar hij in 1864 promoveerde. Zijn tandmeestersexamen (een staatsexamen) deed hij in 1868. Na zijn studie vestigde hij zich als tandarts te Utrecht, waar hij de praktijk van zijn oom voortzette. In 1867 promoveerde Dentz ook tot doctor in de chirurgie in Utrecht. Van 1877-1908 was hij lector tandheelkunde aan de Universiteit van Utrecht. Dentz wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de tandheelkundige wetenschap in Nederland. Hij overleed te Utrecht op 29 december 1933.

Na de start van de eerste tandheelkundige opleiding in Nederland in 1877 begon Dentz met het verzamelen van onderwijsmaterialen. Hiermee werd de tandheelkundige collectie van het Universiteitsmuseum te Utrecht ge├»nitieerd. Zijn tandheelkundige bibliotheek werd in 1908 door hem aan de Universiteitsbibliotheek afgestaan. In 1909 werden de tijdschriften aangevuld en vermeerderd met de bibliotheek van de Tandheelkundige Studentenvereniging John Tomes.

Het vakblad voor tandartsen Dentz is naar hem vernoemd.

Dentz schonk in 1907 ca. 300 werken aan de Universiteitsbibliotheek. In 1938 werd de collectie overgebracht naar het Tandheelkundig Instituut. Na de opheffing van dit instituut in 1984 zijn de boeken weer teruggekomen bij de UB Utrecht.

Onderwerp:tandheelkunde
Jaar uitgave:1746-1906
Omvang:ca. 500 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

alfabetische lijst (auteur, titel, signatuur)

gedeeltelijk ontsloten in de computercatalogus op provenance Dentz, Theodore

Algemene literatuur:

P.J.J. Coebergh, "In memoriam doctor Theodore Dentz 9 Augustus 1840 - 29 December 1933", in: Tijdschrift voor tandheelkunde 1934.

J.G. van Cittert-Eymers, "De familie Dentz en de tandheelkunde, hoofdzakelijk te Utrecht", in: F.E.R. de Maar et al., Van tandmeesters en tandartsen. 100 jaar tandheelkundig onderwijs in Nederland. Utrecht, 1977, 23-30.

F.E.R. de Maar, "Dentz, Theodore (1840-1933)", in: Biografisch woordenboek van Nederland 1, Den Haag, 1979.

Tj. Pot, Th.H. Forma, "Theodore Dentz ... Dens aevi", in: Oud-Utrecht 71, nr. 5 (1998), 121-123.

Universiteitsmuseum Utrecht

Wikipedia

Collectie Tandheelkunde

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: 179
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaren schenking: 1908 en 1934. Een aantal brieven van Th. Dentz bevinden zich in de Collectie Zwaardemaker