Collectie Leeflang

Fran├žois Leeflang (1853-1920)

Fran├žois (Frans) Leeflang werd geboren te Haarlem op 11 mei 1853. Van beroep was hij winkelbediende en later boekhouder. Hij overleed te Utrecht op 6 december 1920. Hij verzamelde Nederlandse literatuur en informatie daarover, reisbeschrijvingen en werken op het gebied van de theologie.

Zijn Bilderdijkverzameling werd in 1939 in bruikleen gegeven aan het Letterkundig Museum door zijn zoon Aart Willem Leeflang.

De latere edities van de Camera obscura uit de collectie Leeflang zijn geplaatst in de Collectie Nicolaas Beets. Ook is er een collectie documentatie over Busken Huet.

Onderwerp:Nederlandse literatuur (waaronder verzameling knipsels en overdrukken van en over Busken Huet), reisbeschrijvingen, theologie
Jaar uitgave:1800-1900; ca. 100 uitgaven van voor 1800
Omvang:ca. 1200 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

alfabetische lijst (auteur, titel, signatuur).

“Van en Over Busken Huet” (ook bekend onder de naam Huetiana) is de rugtitel van 6 banden die in de Utrechtse UB berusten. Ze bevatten documentatie die betrekking heeft op Conrad Busken Huet. Dit materiaal is ook in de computercatalogus kort beschreven; er is een volledige getypte inventaris met register aanwezig in de UBU

Algemene literatuur:

Veilingcatalogus, boeken van F. Leeflang ... [et al.], 30 november tot 2 december 1921. Utrecht : A.J. van Huffel, 1921.

P. Geyl, "Busken Huet als geschiedschrijver", in: De Gids 15 (1952) 13-28, 97-119, 171-196.

Olf Praamstra, Bernt Luger, Harry G.M. Prick en Kees Nieuwenhuijzen, Conrad Busken Huet. Den Haag, 1986. (Schrijversprentenboek 25).

Opmerkingen:de bovengenoemde 6 banden m.b.t. Busken Huet staan bijeen op signatuur MAG: Z oct 3601-3606
Groei:afgesloten
Overige informatie:in 1921 geschonken door F. Leeflang