Collectie Bibliotheca Tienhoviana

Gerrit Pieter van Tienhoven (1836-1901)

Gerrit Pieter van Tienhoven werd op 26 oktober 1836 geboren te De Werken. In 1855 schreef hij zich in als student geneeskunde te Utrecht. Van Tienhoven promoveerde in 1861, en specialiseerde zich vervolgens in de verloskunde en de chirugie, vakgebieden waarin hij tevens promoveerde (1862, 1863). Hij was onder meer geneesheer in Tiel en geneesheer-directeur van het Burgerlijk Gasthuis te ’s-Gravenhage. Hij bekleedde de functie van adjunct-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor Utrecht en Gelderland. Hij maakte enkele studiereizen naar Engeland. In 1891 werd hij lijfarts van koningin-regentes Emma en haar dochter koningin Wilhelmina. Ook was hij lid van de Haagse gemeenteraad, en lid van de Geneeskundige Raad voor Zuid-Holland.

Van Tienhoven overleed te 's-Gravenhage op 3 november 1901. Naar hem werd een polder genoemd in de Biesbosch: Doktershoek.

De schenking door zijn weduwe in 1902 omvatte 700 werken en 20 tijdschriftreeksen. De bibliotheek bestaat bijna uitsluitend uit geneeskundige werken, voornamelijk op het gebied van bacteriologie, fysiologie, fysiologische scheikunde en openbare gezondheidszorg.

Onderwerp:geneeskunde
Jaar uitgave:ca. 1665-1901 (zwaartepunt: 19e eeuw)
Omvang:ca. 750 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op de signaturen: O oct 3904 - O oct 4430 en slechts ten dele op provenance: Tienhoven-Ninck Blok, G.P. van (wed.)
 

Algemene literatuur:

Simon Thomas, Tienhoven (Gerrit Pieter van), in: Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek 4 (1918) kol. 1337-1338.

"Tienhoven, Gerrit Pieter van", in: G.A. Lindeboom, Dutch medical biography: a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975, Amsterdam, 1984, kol. 1975-1976.

Opmerkingen:bijeengeplaatst o.m. op signatuur MAG: O oct 3904 - O oct 4430
Groei:afgesloten
Overige informatie:geschonken in 1902 door diens weduwe, E.E.A. Tienhoven-Ninck Blok