Collectie Francken

Cornelis Marinus Francken (1829-1900)

C.M. Francken werd op 7 december 1820 in Muiden geboren. Hij volgde in Utrecht het gymnasium had en ging daarna in diezelfde stad klassieke talen studeren. In 1845 promoveerde hij op het proefschrift Disputatio critica de antiquarum Aeschyli interpretationum ad genuinam lectionem restituendam usu et auctoritate. Hij werd daarna rector van het gymnasium in Amersfoort en later in Leeuwarden. In 1856 werd hij benoemd tot hoogleraar in de klassieke talen in Groningen. Hij gaf onderwijs in Grieks en Latijn, geschiedenis van de klassieke letteren, Griekse metriek en pedagogie. Van 1877 tot zijn emeritaat in 1891 was hij hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde en Romeinse oudheden aan de Universiteit Utrecht. Francken schreef onder meer verschillende kritische studies over Griekse en Romeinse auteurs. Zijn hoofdwerk is de uitgave uit 1897 van Pharsalia van de klassieke Romeinse dichter Marcus Annaeus Lucanus.

Conelis Marinus Francken overleed te Utrecht op 4 juli 1900.

Zijn legaat uit 1900 omvatte 554 werken.

Onderwerp:Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, archeologie
Jaar uitgave:ca. 1477-1900
Omvang:ca. 1000 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

alfabetische lijst (auteur, titel, signatuur)

opgenomen in catalogus

Algemene literatuur:

Catalogus Professorum

Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Biografisch portaal van Nederland

dbnl

J. van de Vliet, "Levensbericht C.M. Francken", in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (1902), 3-22.

Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1900/1901 (ook in 1936?)