Collectie Francken

Cornelis Marinus Francken (1829-1900)

C.M. Francken werd op 7 december 1820 in Muiden geboren als zoon van een predikant. Hij volgde in Utrecht het gymnasium van 1833-1838 en ging daarna in diezelfde stad klassieke talen studeren. In 1845 promoveerde hij op het proefschrift Disputatio critica de antiquarum Aeschyli interpretationum ad genuinam lectionem restituendam usu et auctoritate. Hij werd in 1847 rector van het gymnasium in Amersfoort en in 1851 in Leeuwarden. In 1856 werd hij benoemd tot hoogleraar in de klassieke talen in Groningen. Hij gaf onderwijs in Grieks en Latijn, geschiedenis van de klassieke letteren, Griekse metriek en pedagogie. Van 1877 tot zijn emeritaat in 1891 was hij hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde en Romeinse oudheden aan de Universiteit Utrecht. Francken schreef onder meer verschillende kritische studies over Griekse en Romeinse auteurs. Zijn hoofdwerk is de uitgave uit 1897 van Pharsalia van de klassieke Romeinse dichter Marcus Annaeus Lucanus.

Cornelis Marinus Francken overleed te Utrecht op 4 juli 1900.

Zijn legaat aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht uit 1900 omvatte 554 werken. Dit betrof het grootste deel van zijn bibliotheek.

Onderwerp:Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, archeologie
Jaar uitgave:ca. 1477-1898 (zwaartepunt: 19e eeuw)
Omvang:ca. 1000 banden
Documentsoort:gedrukt werk; handschrift: brieven
Ontsluiting:

alfabetische lijst (auteur, titel, signatuur)

gedeeltelijk ontsloten in de computercatalogus op provenance Francken, C.M.

Algemene literatuur:

Catalogus Professorum

Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Biografisch portaal van Nederland

dbnl

J. van de Vliet, "Levensbericht C.M. Francken", in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (1902), 3-22.

Opmerkingen:de brieven zijn bijeengeplaatst op signatuur: Hs 1874
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1900 (ook in 1936?)