Collectie Gunning (pedagogiek)

J.H. Gunning Wzn (1859-1951) door W.C.G. Reuter (links); Gunning omstreeks 1900 (rechts)

De collectie Gunning (pedagogiek) omvat de verzameling boeken afkomstig van de pedagoog Johannes Hermanus Gunning Wzn (1859-1951). Deze behoort niet bij collectie Gunning (theologie) die afkomstig is van van de theologen Johannes Hermanus Gunning Jr. en Johannes Hermanus JHzn.

Johannes Hermanus Gunning Wzn (1859-1951)

Johannes Hermanus (Jan) Gunning Wzn werd op 13 juli 1859 te Utrecht geboren als zoon van Jan Willem Gunning (1827-1900), hoogleraar scheikunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, en Petronella Adriana Pierson (1832-1923). Vanaf zijn zestiende jaar volgde hij godsdienstonderwijs bij zijn oom en naamgenoot J.H. Gunning jr., predikant in Den Haag en de grondlegger van de zogeheten ethische theologie. Na het gymnasium ging Gunning Wzn klassieke talen studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In juni 1882 studeerde hij af en in datzelfde jaar promoveerde hij te Amsterdam op het proefschrift De Babyloniis Aristophanis fabula. Van 1882 tot 1887 was hij leraar klassieke talen aan het Stedelijke Gymnasium te Utrecht en van 1888 tot 1898 (con-)rector van het gymnasium te Zwolle. Tussen 1900 en 1923 was hij privaatdocent pedagogiek te Utrecht. In 1923 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Deze functie bekleedde hij tot zijn emeritaat in 1929.

J.H. Gunning Wzn overleed te Hilversum op 5 maart 1951.

De collectie, bestaande uit 166 titels, werd in 1950 aan de UB geschonken. Aanvankelijk geplaatst in de Algemene Bibliotheek, daarna in de BCU (Bibliotheek Centrum Uithof). In 2006 werden de boeken overgebracht naar de UB Uithof en daar van nieuwe signaturen voorzien.

 

Onderwerp:pedagogiek
Jaar uitgave:ca. 1850-ca. 1930; een enkel ouder exemplaar
Omvang:166 titels (schenking uit 1950)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:gedeeltelijk ontsloten in de computercatalogus op provenance Gunning, Johannes Gunning (1859-1951)
Algemene literatuur:

Renier Jacobus Smit, Die eties-pedagogiese denkbeelde van Johannes Hermannus Gunning. Pretoria, 1956. (Proefschrift Pretoria).

J.A. Bervoets, "Inventaris van het archief van J.H. Gunning Wzn. [levensjaren 1859-1951], 1866-1951 (1966); H.C. Gunning [geboren 1889], 1910-1956". Den Haag, 1988.

Ernst Mulder, Beginsel en beroep : pedagogiek aan de universiteit in Nederland 1900-1940. Amsterdam, 1989.

E. Mulder, "Gunning [Wzn.], Johannes Hermanus", in: Biografisch Woordenboek van Nederland 5 (2002) ...

"Genealogie Gunning", in: Nederland's Patriciaat 86 (2005) 30-95.

E. MacKay, "Johannes Hermanus Gunning Wzn. (1859-1951)". [Gouda], 2015.

Catalogus Professorum

Opmerkingen:gedeeltelijk bijeengeplaatst op signatuur: MAG Y oct 3706 - 3861
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1950