Collectie Homoeopathie

Titelblad van Ueber die Arsenikvergiftung : ihre H├╝lfe und gerichtliche Ausmittelung (1786) van Samuel Hahnemann (signatuur HOM 71)

In 1886 werd de Vereniging tot Bevordering van de Homeopathie opgericht. In 1898 vond er een afscheiding plaats en werd hiernaast de Vereniging van Homeopathische Geneesheren in Nederland opgericht, met een eigen bibliotheek. Dr. D.K. Munting was de eerste bibliothecaris. In deze bibliotheek werden later ook de boeken van de Vereniging tot Bevordering van de Homeopathie ondergebracht.

In 1915 werd de bibliotheek gehuisvest in het Homeopathisch Ziekenhuis te Oudenrijn, dat in 1914 haar deuren opende. In 1978 vond de overdracht van boeken plaats aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Deze bijzondere collectie - die ook bekend staat als Homeopathische Bibliotheek - bestaat onder meer uit kostbare eerste drukken van de werken van Samuel Hahnemann. De collectie werd in 2004 overgebracht naar de nieuwe Unviversiteitsbibliotheek in de Uithof. Bruikleengever is de Stichting VHAN.

Stichting VHAN

De Stichting VHAN is voortgekomen uit de Vereniging van Homeopathische Artsen Nederland en werd op 9 april 2013 werd opgericht. Zij richt zich specifiek op de homeopathische geneeskunde en heeft als doel:

- het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de homeopathische geneeskunde
- het bevorderen van onderwijs in de homeopathische geneeskunde op universitair niveau
- het in stand houden van de homeopathische bibliotheek.

Onderwerp:homeopathie
Jaar uitgave:1786-heden
Omvang:3.500 monografie├źn, 20 (deels nog lopende) tijdschriften
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Catalogus van de boekwerken aanwezig in de bibliotheek van het Homoeopathisch Ziekenhuis te Oudenrijn. Utrecht, 1917.

Stichting tot Bevordering van Homoeopathische Belangen, Catalogus van de Nederlandse Homoeopathische Bibliotheek. [Utrecht], 1957.

Catalogus van de Homoeopatische bibliotheek : opgenomen in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1982. Met supplement.

Standlijst (incompleet)

Te vinden in de computercatalogus onder de signatuur signatuur MAG: HOM ...

Algemene literatuur:

Het Homeopatisch Ziekenhuis (op webblog Oog in Al in Beeld)

Stichting VHAN

Groei:kerntijdschriften op het vakgebied en overig materiaal.
Overige informatie:bruikleengever: Stichting Homoeopatisch Centrum (thans Stichting VHAN); bruikleen sinds 1978