Collectie Militair Hospitaal

 

Militair Hospitaal

In 1807 dwong koning Lodewijk Bonaparte de Duitse Orde te Utrecht het zogenaamde Duitse Huis in de binnenstad van Utrecht af te staan, waarna het als hospitaal werd ingericht. Na een fusie met de hospitalen in Leiden en Leuven ontstond in 1822  de "Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen". Bij die gelegenheid werd ook de bibliotheek van het Bataafs Militair Hospitaal te Leiden, destijds gevestigd in het voormalige Pesthuis, naar Utrecht overgebracht. De Utrechtse Rijkskweekschool werd in 1868 gesloten. De opleiding verhuisde naar Amsterdam, maar de bibliotheek bleef in Utrecht. Het Duitse Huis bleef tot 1986 als onderdeel van het  Militair Hospitaal in gebruik. Wel werd er in 1945 een nieuw ziekenhuis geopend in Oog in Al, bekend als het Militaire Hospitaal Dr. A. Mathijsen. Dat ging in 1991 op in het Centraal Militair Hospitaal (CMH), gevestigd in de Uithof Utrecht. Het Duitse huis raakte na het vertrek van het Militair Hospitaal sterk in verval. Tussen 1997 en 2000 werd het verbouwd tot het 5-sterrenhotel Grand Hotel Karel V.

In 1923 werd de omvangrijke boekerij van het Militair Hospitaal overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Hierdoor werd de medische afdeling van de UB aanzienlijk uitgebreid.

Onderwerp:geneeskunde
Jaar uitgave:1612-ca. 1920
Omvang:ca. 1400 banden, waarvan ca. 650 van vóór 1801
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Catalogus Militair Hospitaal, Utrecht, [ca. 1900]

ontsloten via de computercatalogus op de procenances Militair Hospitaal (Utrecht) en Bibliotheek van 's Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen (Utrecht)

Standlijst (incompleet)

Algemene literatuur:

S.W. van Praag, "Een nieuw Militair Hospitaal te Utrecht", in: Militair Geneeskundig Tijdschrift 27 (1938) 81-85.

J. Boerman, "Korte geschiedenis van het oude Militair Hospitaal Springweg", in: Nederlands militair geneeskundig tijdschrift 17 (1964) 316-320.

R. Hoff en W.A.B. Homan, Het militair hospitaal "Dr. A. Mathijsen" : meer dan een ziekenhuis alleen. Amsterdam, 1991.

Philip Knijff, Peu lire, beaucoup faire : de oude drukken van de bibliotheek voor Militaire Geneeskundigen (1815-1868), nu in de UB Utrecht [dia-presentatie].

Wikipedia: Duitse Huis

HistoriaEvents: Grand Hotel Karel V-Utrecht 

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Mil Hosp ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleen; overgedragen aan de UB Utrecht in 1923