Collectie Rovers

Jacques Adolphe Charles Rovers (1803-1874)

J.A.C. Rovers werd op 22 juli 1803 in Dordrecht geboren. Op 12-jarige leeftijd verloor hij zijn vader. Zijn oom, Philipp Wilhelm van Heusde (1778-1839), nam de zorg over zijn opvoeding op zich. Van Heusde was hoogleraar Geschiedenis en Grieks te Utrecht en van 1816 tot 1839 bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek.

Na het gymnasium te Utrecht schreef Rovers zich in als student aan de Universiteit Utrecht. In 1824 promoveerde hij bij Van Heusde op het proefschrift Disputatio antiquario-historica inauguralis de censorum apud Romanos auctoritate et existimatione, ex veterum rerumpublicarum conditione explicanda en in 1826 nogmaals, dit maal bij H. Arntzenius, op het proefschrift Commentatio juridica in M. Tullii Ciceronis Orationem pro Q. Roscio comoedo.

In 1826 werd Rovers benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de Griekse en Latijnse literatuur aan het Athenaeum te Franeker. In 1842 volgde een benoeming tot hoogleraar Grieks en Latijn aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1855 werd Rovers aangesteld als hoogleraar voor Romeinse oudheden en Latijn aan de Universiteit Utrecht. Die functie bekleedde hij tot zijn emeritaat in 1873. Van 1861 tot 1862 was Rovers bovendien rector magnificus van de Utrechtse Universiteit. Rovers overleed op 7 mei 1874 te Utrecht.

Zijn boekerij werd na zijn overlijden in 1874 door diens zoon, de theoloog M.A.N. Rovers (1834-1898), aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht geschonken, op voorwaarde dat deze afzonderlijk bewaard zou worden. De collectie Rovers was een belangrijke aanwinst op historisch en filologisch gebied.

Onderwerp:geschiedenis, filologie
Jaar uitgave:1537-1871 (zwaartepunt: 1800-1871)
Omvang:ca. 3000 banden (ca. 90 meter)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

geplaatst op signatuur Rovers ...

grotendeels ontsloten in de computercatalogus op signatuur Rovers, en op provenance "Rovers, J. A. C."

Standlijst (incompleet)

standcatalogus

Algemene literatuur:

J.A. Wijnne, "Levensschets van mr. Jacques Adolphe Charles Rovers, hoogleeraar te Franeker, Groningen, Utrecht : een voordracht, den 25sten September 1874 gehouden ter opening zijner lessen". [Utrecht], [1874].

 Zuidema, "Rovers (Jacques Adolphe Charles)", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 3 (1914), kol. 1099-1100.

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, 217.

Catalogus Professorum

Biografisch portaal van Nederland

Wikipedia (Duits)

 

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Rovers ... Brieven van J.A.C. Rovers bevinden zich in de collecties Van Heusde en De Geer van Jutphaas
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1874