Collectie School voor de Grafische Vakken

Voorgevel van de School voor de Grafische Vakken (Jutfaseweg 3) te Utrecht.

School voor de Grafische Vakken

Deze school werd geopend op 2 juli 1907 als als Vakschool voor Typografie, op de locatie Wolvenstraat 6-8. De avondschool startte met 12 leerling-typografen en -drukkers. Leerlingen dienen 13 jaar of ouder te zijn. Het onderwijs omvatte het zetten, drukken, tekenen, de behandeling van machinerie├źn en alles wat verder op het vak betrekking heeft. Er kwam een dependance aan de Asch van Wijckkade toen het derde leerjaar begon. De ruimte werd te klein toen er meer dan 100 leerlingen waren ingeschreven. In 1910 werd dan ook een nieuw gebouw aan de Jutfaseweg in gebruik genomen. Later werd de school een MBO-opleiding. Sinds 1999 luidt de naam: Grafisch Lyceum Utrecht. Vanaf het ontstaan van de school kende deze ook een lees- en studieclub.

Van 1927 tot 1945 had de school een eigen museum. In De Tijd van 5-5-1958 wordt melding gemaakt dat dit museum overgebracht zou worden naar de universiteitsbibliohteek van Amsterdam. In 1985 werd de oude boekencollectie in bruikleen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht overgedragen.

Onderwerp:monografie├źn en tijdschriften over boekgeschiedenis en -techniek, boekillustratie en boekbanden
Jaar uitgave:1515-1977
Omvang:1446 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst, geordend op signatuur

ontsloten via de computercatalogus op provenance School voor de Grafische Vakken (Utrecht)

Standlijst

Catalogus vakbibliotheek School voor de Grafische Vakken te Utrecht. Utrecht, 1953.

Algemene literatuur:

Gedenkboek ter herinnening aan het vijftien-jarig bestaan van de School voor de Grafische Vakken. Utrecht, 1922.

L.C.H. de Jong, 40 jaar grafisch vakonderwijs : uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der School voor de Grafische Vakken te Utrecht. Utrecht, 1947.

L.C.H. de Jong, Flitsen uit onze school, 1907-1952. Utrecht, [1952].

M. van Roon, Inventaris van de collectie van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken (circa 1900 - circa 1940). Amsterdam, 2013.

Wikipedia

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: SGV ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleen sinds: 1985