Collectie Slijper

Ezechiël Slijper (1874-1953)

Ezechiël (Zeech) Slijper werd op 13 augustus 1874 geboren te Amsterdam. Na zijn studie klassieke letteren promoveerde hij in 1906 te Amsterdam. Na zijn promotie werkte Slijper enige jaren als wetenschappelijk assistent aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden, totdat hij in september 1908 benoemd werd tot leraar aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht, waar zich zijn gehele leraarsloopbaan zou voltrekken, vanaf 1919 als conrector. Hij overleed op 6 juni 1953 te Utrecht.

De Collectie-Slijper bestaat uit 100 Griekse en Latijnse schoolboeken uit de periode 1900-1928. Het betreft een vrijwel complete verzameling van wat er rond de eeuwwisseling aan dergelijke boeken op scholen werd gebruikt. Dr. Slijper schonk in de jaren 1926/27 - 1927/28 zijn collectie aan de Universiteitsbibliotheek.
 

Onderwerp:Griekse en Latijnse schoolboeken
Jaar uitgave:ca. 1894-1928
Omvang:ca. 100 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

alfabetische lijst (auteur, titel, signatuur)

Standlijst (incompleet)

Algemene literatuur:

M.A. Schwartz, "Ezechiël Slijper (Amsterdam, 13 Augustus 1874 - Utrecht, 6 Juni 1953)", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1954-1955, 83-84.

Database Joods Biografisch Woordenboek

dbnl

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: W oct 1780-1800; MAG: X oct 1477-1495
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaren schenking: 1926/27 en 1927/28