Collectie IJsland

 

Háskóli Íslands

De collectie bevat IJslandse boeken, die de Hoogeschool van IJsland te Reykjavik heeft geschonken aan de Hoogeschool te Utrecht in juni 1936, bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Hogeschool Utrecht (later: Universiteit Utrecht)

Onderwerp:IJslandse werken, zwaartepunt: belletrie
Jaar uitgave:1900-1935
Omvang:750 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Skrá um íslenzkar baekur, sem Háskóli Íslands sendir Háskólanum í Utrecht að gjöf á 300 ára afmaeli hans í júní 1936 = Lijst van IJslandsche boeken, de Hoogeschool te Utrecht in juni 1936 bij gelegenheid van haar 300jarig bestaan ten geschenke aangeboden door de Hoogeschool van IJsland. [S.l.], 1936.

 

in computercatalogus te vinden onder de signatuur: Mag Isl ...

Algemene literatuur:

A. Hulshof, Tentoonstelling van oude Utrechtse handschriften, werken van hedendaagsche Utrechtse dichters en prozaschrijvers, schenking Engelmann, schenking IJslandica, in de universiteitsbibliotheek, 22-27 juni 1936 : openingsrede. Utrecht, 1936.

Opmerkingen:Op signatuur: Mag Isl ..
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1936