Collectie Bacon-Shakespeare

Collectie Bacon-Shakespeare

Legaat van Taco Hajo de Beer, letterkundige, leraar aan de HBS te Goes, Breda en Amsterdam en vertaler. Hij werd geboren te Maarsseveen op 18 november 1838 en overleed te 's-Gravenhage op 12 september 1923. Hij was redacteur van Noord en Zuid van 1877-1907. De Beer was in 1877 een van de oprichters van het weekblad De Amsterdammer.

Hij publiceerde niet alleen onder eigen naam, maar ook onder de pseudoniemen Evert van Maarssen (hij was te Maarsseveen geboren), Johan de Meester, B. de Heert, Taco, Don Leandro Perez Zambullo en B. Brouwer Gzn. Zijn oeuvre omvat tientallen toneelstukken, vertalingen (onder andere uit het Holsteins en in en uit het Engels en Duits), romans, novellen, schotschriften en schoolboeken.

Het legaat omvat publicaties over de theorie dat Bacon (1561-1626) de auteur zou zijn van de werken van Shakespeare. Deze theorie dateert uit het midden van de 19e eeuw en werd voorgesteld door Delia Bacon, een nazaat van Francis Bacon.

 

Onderwerp:auteurschap werken van Shakespeare, met name de kwestie Bacon-Shakespeare
Jaar uitgave:ca. 1900-1922
Omvang:150 banden, waaronder een aantal overdrukken en brochures
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:alfabetische lijst (auteur, titel, signatuur)
Algemene literatuur:

D. Croll, "De Bacon-Shakespeare mythe". Rotterdam, 1914.

Taco H. de Beer, "Shakespeare ... een pseudoniem : Bacon is de auteur van "Shakespeare's werken". Bussum, 1917.

Taco H. de Beer, "Het Shakespeare-Bacon-vraagstuk", in: Nieuwe Rotterdamsche Courant 16-09-1922.

M.G.L. van Loghem, "Levensbericht van Taco Hajo de Beer, 18 Nov. 1838-12 Sept. 1923", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1924, 7-16.

Volkert Groothoff, "Bacon-Shakespeare", in: PUB : personeelsblad Universiteitsbibliotheek Utrecht 14, no. 12 (1994) 10-11.

Ton van Kalmthout, "Eccentric authors: Cd. Busken Huet and Taco H. de Beer on English literature", in: Crossing cultures : Nineteenth-century anglophone literature in the Low Countries. Tom Toremans and Walter Verschueren, eds. Leuven, 2009, p. 35-52.

Jaap Ruseler, Het mysterie rond Francis Bacon : was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij de denkwereld van de klassieke rozenkruisers? Haarlem, 2018.

Auteurschap van Shakespeares werken (Wikipedia)

Baconian theory of Shakespeare authorship (Wikipedia)

Opmerkingen:onder andere geplaatst op signatuur MAG: 175 E 1-5
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1923