Collectie Biblioteca Hispanica

Aanbieding van een collectie kostbare boeken met reproducties van oude kaarten aan Prins Bernhard in het Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht te Utrecht op 16 mei 1968, met tweede van links prof dr. C.F.A. van Dam (ook op de rechterfoto).

Biblioteca Hispanica

In september 1940 nam professor C.F.A. van Dam het initiatief tot het stichten van de Centrale Spaanse Bibliotheek in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Deze zou moeten voorzien in de behoefte van belangstellenden in heel Nederland aan Spaanse boeken op allerlei gebied. Het Genootschap, dat uit diverse Spaanstalige landen subsidies verkreeg, schonk geregeld boeken aan o.m. alle universiteitsbibliotheken van Nederland

Op 1 december 1951 werd dankzij Van Dam het Spaans Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht opgericht, met hiernaast de Stichting Het Spaans Instituut onder voorzitterschap van Prins Bernhard. Van Dam stond toen ook zijn hele verzameling Spaanse boeken, bestaande uit 5000 banden, in bruikleen af aan het Spaans Instituut der Rijksuniversiteit.

In 1955 kreeg Van Dam de gelegenheid om een vijf maanden durend bezoek te brengen aan een groot aantal universiteiten in Latijns Amerika, waar hij als spreker optrad.Hij bracht een aanzienlijke hoeveelheid boeken mee terug als aanvulling van de Spaanse collectie van het Instituut.

In hetzelfde jaar werd het Spaans instituut uitgebreid met Portugese en Braziliaanse studierichtingen en veranderde in het "Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Instituut". Hendrik Houwens Post werd in 1956 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Portugese taal- en de Portugese en Braziliaanse letterkunde.
In 1969 kreeg het Instituut een schenking van ongeveer 500 boeken van D. Carlos Irazabal, ambassadeur van Venuzuela in Den Haag, bestaande uit Venezolaanse publicaties op het gebied van letterkunde en geschiedenis.

De Stichting Het Spaans, Portugees, en Latijns-Amerikaans Instituut is tegenwoordig ondergebracht bij het Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA). De boekerij bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

 

Cornelis Frans Adolf van Dam (1899-1972)

Cornelis Frans Adolf (roepnaam Adolf) van Dam, geboren te Amsterdam op 6 maart 1899, studeerde Spaans en en publiceerde daarna een aantal belangrijke publicaties. In 1927 werd hij door de Spaanse regering benoemd tot bijzonder hoogleraar Spaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, de eerste leerstoel in de Spaanse taal- en letterkunde in Nederland. Hij promoveerde een jaar later in Groningen.
In 1951 werd Van Dam benoemd tot gewoon hoogleraar in de Spaanse taal- en letterkunde. In 1969 ging hij met emeritaat. Adolf van Dam overleed te Utrecht op 25 januari 1972.

Onderwerp:

Spaanse taal- en letterkunde, Spaanse literatuurgeschiedenis, Spaanse cultuurgeschiedenis, Spanje, Zuid-Amerika

Jaar uitgave:ca. 1850-1978
Omvang:ca. 1500 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

España e Hispanoamérica : catálogo de libros españoles y publicaciones extranjeras sobre España e Hispanoamérica. Utrecht, 1948.

España e Hispanoamérica : catálogo de libros españoles y publicaciones extranjeras sobre España e Hispanoamérica. Suplemento. 10 dl. Utrecht, 1949-1968.

Standlijst (incompleet)

standcatalogus

Algemene literatuur:

H.A. Stolk, "Spaanse boeken in de Utrechtse universiteitsbibliotheek", in: Bibliotheekleven 33 (1948), 89-92.

Homenaje : estudios de filología e historia literaria lusohispanas e iberoamericanas publicados para celebrar el tercer lustro del instituto de estudios hispánicos, portugueses e iberoamericanos de la universidad estatal de Utrecht = Homenagem : estudos de filologia e história literária luso-Hispanas e ibero-Americanas publicados para celebrar o terceiro lustro do instituto de estudos Hispânicos, Portugueses e Ibero-Americanos da universidade nacional de Utrecht. La Haya, 1966.

H. Houwens Post, "Cornelis Frans Adolf van Dam, Amsterdam, 6 maart 1899 - Utrecht, 25 januari 1972", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1972-1973 (1974), 95-105.

Inventaris van het Archief van het Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Instituut

Collectie Bibliotheca Lusitano-Brasiliana

Collectie Van Dam

Collectie Irazábal

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Bibl Hisp ...
Groei:aanschaf Spaanse letterkunde door de Letterenbibliotheek.