Collectie Kunsttalen

   W. Baaten omstreeks 1935

De collectie Kunsttalen wordt ook wel aangeduid als de Collectie Esperanto, omdat de meeste werken hieruit in deze kunsttaal zijn.

De collectie werd geschonken door ing. Hendrik (Henk) Bijlsma. In 1954/1955 ontving de Universiteitsbibliotheek een nieuwe schenking. Bijlsma werd geboren te Zwolle op 16 juni 1901. Hij was van beroep telegrafist en woonde te Utrecht aan de Merwedekade 132bis. Bijlsma publiceerde over Ido in 1930 en 1931 en was verbonden aan de Academia pro Interlingua.

Een ander deel van de collectie werd geschonken door Wilhelmus Baaten (Berlicum, 12-11-1884-Utrecht, 26-3-1967). Hij was winkelier in garen en bandjes, maar hiernaast consul voor Utrecht van de Esperanto-Vereeniging.

De Universiteitsbibliotheek bezit ook een aantal brieven aan W. Baaten (geplaatst op signatuur 6 F 29,8).

Onderwerp:werken in en over het Esperanto, Ido, Interlingua, Volap√ľk en andere kunsttalen
Jaar uitgave:ca. 1890-ca. 1967
Omvang:ca. 600 boeken, ca. 1800 brochures
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst, geordend op signatuur

Repertorium van werken in en over het Esperanto, Ido en andere kunsttalen 1900-1950. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, [1990?]. Alleen(?) aanwezig bij het International Institute of Social History te Amsterdam.

Standlijst Collectie Kunsttalen (alleen de signaturen MAG: 96A .., 96B.., 97A.. - C..)

Algemene literatuur:

"Het komt erdoor, al zal 't moeite kosten : W. Baaten, bijna 80 jaar een verwoed Esperantist", in: Utrechts Nieuwsblad 5-11-1964, 7.

Esperanto-movado en Nederlando (op Wikipedia)

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: 96 A-G, 96 H 1-75, 97 A-C, MAG: 333 A 1-11, 334 A, 335 A
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaren schenking: 19.., 1954/1955 en 1971