Collectie Fraenkel

Jacobus Maurits Fraenkel (1867-1924)

Jacobus Maurits Fraenkel (ook Frenkel) werd geboren op 1 september 1867 te Utrecht. Hij promoveerde cum laude te Utrecht in 1894. Van 1896-1897 was hij leraar klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht en tot zijn overlijden privaatdocent oude talen aan de Utrechtse universiteit.

Fraenkel hield zich veel bezig met de klassieke filologie en de filosofie. Zijn meest bewonderde schrijvers waren Aristoteles en Hegel. Fraenkel was een leerling van de Leidse hoogleraar filosofie G.P.J.P. Bolland, met wie hij ook veel gecorrespondeerd heeft. Fraenkel was lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij heeft niet veel gepubliceerd, maar zijn positie binnen het voormalige Genootschap voor Zuivere Rede en binnen het Bolland-Genootschap was leidend.

Fraenkel overleed te Utrecht op 5 mei 1924.

In 1930/1931 werd de bibliotheek van wijlen dr. J.M. Fraenkel aangekocht ten behoeve van de klassieke leeszaal en later overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht, locatie Uithof.

Onderwerp:Griekse en Latijnse taal- en letterkunde
Jaar uitgave:1600-1900; zwaartepunt 19e eeuw
Omvang:ca. 3000 banden (w.o. ca. 1000 brochures en overdrukken)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst, geordend op signatuur

Standlijst (incompleet)

In computercatalogus te vinden op signatuur MAG: Fraenkel ... en onder de provenance Fraenkel, J. M.

Algemene literatuur:

S.A. van Lunteren, "Dr. J.M. Fraenkel", in: De idee 2, no. 2 (1924) 111-115.

 

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Fraenkel ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar aankoop: 1930 of 1931