Collectie Fraenkel

   etiket

Jacobus Maurits Fraenkel (1867-1924)

Jacobus Maurits Fraenkel (volgens de Burgerlijke Stand: Frenkel) werd geboren op 1 september 1867 te Utrecht als zoon van boekhandelaar Salomon Frenkel. Hij promoveerde cum laude te Utrecht in 1894. Van 1896-1897 was hij leraar klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht en tot zijn overlijden privaatdocent oude talen aan de Utrechtse universiteit.

Fraenkel hield zich veel bezig met de klassieke filologie en de filosofie. Zijn meest bewonderde schrijvers waren Aristoteles en Hegel. Fraenkel was een leerling van de Leidse hoogleraar filosofie G.P.J.P. Bolland, met wie hij ook veel gecorrespondeerd heeft. Fraenkel was lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij heeft niet veel gepubliceerd, maar zijn positie binnen het voormalige Genootschap voor Zuivere Rede en binnen het Bolland-Genootschap was leidend.

Fraenkel overleed te Utrecht op 5 mei 1924, nadat hij ziek terug kwam van een verblijf in Parijs.

Hij was gehuwd met Dr. Eva Maria van Nieuwstraten, eveneens privaatdocent Latijn en Grieks.

In 1930/1931 werd de bibliotheek van wijlen dr. J.M. Fraenkel aangekocht ten behoeve van de klassieke leeszaal en later overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht, locatie Uithof.

Onderwerp:Griekse en Latijnse taal- en letterkunde
Jaar uitgave:1562-1923 (zwaartepunt: 19e eeuw)
Omvang:ca. 3000 banden (w.o. ca. 1000 brochures en overdrukken)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst, geordend op signatuur

Standlijst (incompleet)

standcatalogus

ontsloten via decomputercatalogus op signatuur MAG: Fraenkel ... en onder de provenance Fraenkel, J. M.

Algemene literatuur:

S.A. van Lunteren, "Dr. J.M. Fraenkel", in: De idee 2, no. 2 (1924) 111-115.

Wikipedia

 

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Fraenkel ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar aankoop: 1930 of 1931