Collectie Gerretson

 

Prof. dr. F.C. Gerretson tijdens zijn 25-jarig jubileum in Utrecht op 30 november 1950 (l); afscheidscollege prof. dr. F.C. Gerretson te Utrecht 27-9-1954

Frederik Carel Gerretson (1884-1958)

Prof. dr. F.C. Gerretson (roepnaam Carel) werd geboren te Kralingen op 9 februari 1884. In 1925 werd hij vanwege het Fonds ten behoeve van Indologische Studiƫn aan de Rijksuniversiteit te Utrecht benoemd tot bijzonder hoogleraar in de ethnologie en de geschiedenis van Nederlands-Indiƫ. In 1939 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de constitutionele geschiedenis van het Koninkrijk. In 1950 werd de Indologische Faculteit opgeheven, maar hij bleef nog tot 1954 als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht verbonden.

Daarnaast was hij van 1951 tot 1956 lid van de Eerste Kamer voor de Christelijk Historische Unie (CHU). Gerretson was tevens actief als dichter en als strijdbare rechtse publicist. Zijn belangrijkste historische werk was de vijfdelige 'Geschiedenis der Koninklijke' (1932-1973) over de Shell. Gerretson overleed te Utrecht op 27 oktober 1958.

Gerretson gaf in 1938 boeken in bruikleen aan de Leeszaal Nieuwe Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was o.a. erelid van het Societas Studiosorum Reformatorum (SSR), afdeling Utrecht (1930-1958).

De collectie werd door Shell geschonken aan de Societas Studiosorum Reformatorum te Utrecht, die daarvoor een Gerretson-kamer inrichtte. De collectie werd later in bewaring gegeven aan George Puchinger(1921-1999). Deze stond ze weer af aan de SDR-NU (Nieuwe afdeling Utrecht), mits de Universiteitsbibliotheek Utrecht het in beheer zou nemen als een permanent bruikleen, Het contract werd in 1988 ondertekend.

Op 10 januari 1973 schonk zijn weduwe C.E. Gerretson-Harmsen een exemplaar van de eerste druk van zijn enige dichtbundel Experimenten die Gerretson schreef onder het pseudoniem Geerten Gossaert. Daarbij overhandigde zij ook de Duitse vertaling uit 1929.

Onderwerp:Indologie, geschiedenis
Jaar uitgave:1794-1962
Omvang:415 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst, geordend op signatuur

ontsloten via de computercatalogus op provenance Gerretson, Frederik Carel, 1884-1958

Standlijst (incompleet)

Algemene literatuur:

Besier, F.J.J., Bij Gerretsons vijfentwintigjarig hoogleraarschap : met proeve ener bibliographie. Utrecht, 1950.

J. van Heijst, "Geerten Gossaerts Experimenten", in: Nieuws & aanwinsten / Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. Utrecht, 1973, p. 23-24.

Pieter van Hees, "Hoogleraren in briefwisseling. De betekenis van de korrespondentie tussen Carel Gerretson en Pieter Geyl", in: Ons Erfdeel 22 (1979) 485-495.

Briefwisseling Gerretson - Van Eyck, P. van Hees en G. Puchinger, ed. Baarn, 1984.

Briefwisseling Gerretson - Geyl, I-V, P. van Hees en G. Puchinger, ed. Baarn, 1979-1981.

G. Puchinger, "Gerretson, Frederik Carel (1884-1958)", in: Biografisch woordenboek van Nederland 3. Den Haag, 1989.

E.A. van den Heuvel-Strasser, Inventaris van het archief van F.C. Gerretson [levensjaren 1884-1954], (1608) 1904-1958; familie Gerretson, 1816-1948. Den Haag, 1990.

M. Dijk, Frederik Carel Gerretson (1884-1958) : tussen vrijheid en gezag : een studie naar de maatschappijkritiek van prof. dr. F. C. Gerretson. Utrecht, 1999.

J.F. Seijlhouwer, "Plaatsingslijst van stukken betreffende C. Gerretson afkomstig van F.J.J. Besier". Amsterdam, 2000.

Wikipedia

Catalogus Professorum

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Gerretson ...
Groei:afgesloten