Collectie Van Hamel

Anton Gerard van Hamel (1886-1945)

Anton Gerard (Ton) van Hamel werd geboren te Hilversum op 5 juli 1886. Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn bijdragen aan het onderzoek naar Keltische en Germaanse talen. Zijn bijdragen richten zich met name op literatuur, lingu├»stiek, filologie en mythologie.

Van Hamel studeerde van 1904 tot 1908 Nederlandse letteren aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1911 promoveerde. In 1910 werd Van Hamel leraar Nederlands aan het gemeentelijk gymnasium te Middelburg. Daarna was hij achtereenvolgens: professor extraordinaris Nederlandse taal- en letterkunde in Bonn (1914-1917), bibliothecaris van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool in Rotterdam en bibliothecaris van het Vredespaleis. Daarnaast was Van Hamel privaatdocent Keltisch te Leiden. In 1923 werd hij hoogleraar Oudgermaans aan de Universiteit Utrecht. Op zijn verzoek werd bij zijn benoeming het Keltisch aan de leeropdracht toegevoegd. Van Hamel overleed te Utrecht op 23 november 1945.

Van Hamel vermaakte zijn gehele bibliotheek, die op het gebied van Celtica in Nederland uniek is, aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Overeenkomstig de wens van zijn erfgenamen kreeg de in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen Nijmeegse universiteitsbibliotheek de keus uit de dubbele werken.

De naar hem vernoemde Stichting A. G. van Hamel is sinds 1991 actief om de studie van de Keltische talen en culturen te bevorderen, in het bijzonder in Nederland.

Onderwerp:Vergelijkende taalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur, historische linguïstiek, Oudgermaanse talen, Keltische talen
Jaar uitgave:ca. 1905-ca. 1965
Omvang:Bibliotheek: ca. 1300 boeken, 10 brochurebundels, 45 tijdschriften; het archief: 5 dozen; de collegedictaten: 2 dozen
Documentsoort:gedrukt werk, handschrift: aantekeningen en notities, logboeken, correspondentie, collegedictaten, concepten van publicaties, gedichten, een toespraak en recensies
Ontsluiting:

gedrukte werken: In computercatalogus op signatuur MAG: Van Hamel ..., en op provenance Hamel, Anton Gerard van

Standlijst (incompleet), geordend op signatuur

standcatalogus

handschriften: getypte inventaris

Algemene literatuur:

C.G.N. de Vooys, "Herdenking van A. G. van Hamel (5 Juli 1886-23 November 1945)", in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1945/1946, 231-237.

Maartje Draak, "Anton Gerard van Hamel : (Hilversum, 5 juli 1886 - Utrecht, 23 november 1945)", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1945-1946 (verschenen 1947), 70-80.

Marc Schneiders, "Hamel, Anton Gerard van (1886-1945)", in: Biografisch woordenboek van Nederland, dl. 5 (2002).

Arwen van Zanten & Bart Jaski, "Het Utrechtse archief van Anton Gerard van Hamel", in: Kelten 40 (nov. 2008), 5-7.

Catalogus Professorum

Wikipedia

Collectie Keltisch

Opmerkingen:gedrukte werken grotendeels bijeengeplaatst op signatuur MAG: Van Hamel. Keltologie is overgeplaatst naar de Letterenbibliotheek, met gewijzigde signaturen. Handschriftelijk materiaal bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Uithof, Heidelberglaan 3. Een verzameling overdrukken van tijdschriftartikelen en kleine geschirften van A.G. van Hamel is geplaatst op signatuur: B qu 395
Groei:tot ca. 1965 aangevuld met recente publicaties op bovengenoemde gebieden. In 2008 is het Archief van Van Hamel toegevoegd
Overige informatie:jaar schenking bibliotheek: 1945; jaar schenking archief: 2008