Collectie Marsman

Hendrik Marsman (1899-1940)

Mr. Hendrik (Henny) Marsman werd geboren te Zeist op 30 september 1899. Hij was dichter, essyist en prozaïst. Hij studeerde in Leiden en Utrecht. Na zijn huwelijk werkte hij een aantal jaren als advocaat. Met enkele onderbrekingen woonde Marsman ongeveer tien jaar in Utrecht, van 1926 tot 1936. In 1940 woonde hij in Frankrijk. Op 21 juni 1940 probeerde hij te vluchten van Frankrijk naar Engeland op het schip de Bérénice, maar het schip werd getorpedeerd. Marsman kwam om. Zijn vrouw was een van de weinige overlevenden.
Marsmans gedicht Herinnering aan Holland werdter gelegenheid van de eerste Landelijke Gedichtendag op 27 januari 2000 gekozen tot het 'meest favoriete gedicht' van de 20ste eeuw.

Zijn auteursbibliotheek omvat slechts een gering deel van zijn oorspronkelijke bibliotheek, maar is het enige dat nog als collectie bijeen is. In het Letterkundig Museum bevind zich ook een Collectie Marsman (o.a. brieven van hem) en de Koninklijke Bibliotheek bezit het archief van Marsman.

Onderwerp:Nederlandse letterkunde
Jaar uitgave:1912-1940
Omvang:ca. 50 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst, geordend op signatuur

Standlijst

standcatalogus

ontsloten via de computercatalogus op signatuur MAG: MARSMAN ... en/of op provenance: Marsman, Hendrik, (1899-1940)

Algemene literatuur:

M. Nijhoff, "Toespraak, gehouden bij de opening van een Marsman tentoonstelling in den boekhandel Broese te Utrecht op Zaterdag 5 October 1940". S.l., 1940.

 Arthur Lehning, De vriend van mijn jeugd : herinneringen aan H. Marsman. 's-Gravenhage ; Bandung, 1954.

Paul de Wispelaere, "Hendrik Marsman". Brugge etc., 1975 (Ontmoetingen).

J.L. Goedegebuure, "Marsman, Hendrik (1899-1940)", in: Biografisch woordenboek van Nederland 1 (Den Haag, 1979).

H. Marsman, dichter en letterkundige, 1899-1940', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Zwolle, 1998, p. 132-136.

H.T.M. van der Vliet (ed.) Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman. Den Haag, [1999].

Jaap Goedegebuure. Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman. Amsterdam etc., 1999.

R.P.M. Rhoen, "In de voetstappen van Hendrik Marsman (1899-1940) door het dorp Zeist : een route langs plaatsen waar Hendrik Marsman in Zeist gewoond, gewerkt, liefgehad, gewandeld, kortom geleefd heeft". [Zeist], 1999.

Koninklijke Bibliotheek

Letterkundig Museum

Wikipedia

Opmerkingen:grotendeels bijeengeplaatst op signatuur MAG: Marsman ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleengever: Hendrik Marsman; bruikleen sinds ca. 1940