Collectie Nederlandse Hervormde Kerk (NHK)

Kerkzegel van de Nederlandse Hervormde Kerk (in gebruik 1817-1966)

Collectie Nederlandse Hervormde Kerk

Tot 1984 bevonden de archieven en de bibliotheek van de Hervormde Kerk en haar synode zich in de in de Haagse Javastraat. In 1984 werd de bibliotheek in haar geheel naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht overgebracht. De bibliotheek kwam terecht in de depots van de Universiteitsbiliotheek op de Uithof en werd aangevuld met tijdschriften, en met nog niet gecatalogiseerde monografieën en tijdschriften van het Bureau van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het archief werd overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief te Utrecht, nu het Utrechts Archief. De verplaatsing van archief en bibliotheek was het gevolg van de verhuizing van de Haagse kantoren van de Hervormde Kerk naar Leidschendam.

De collectie heeft als aandachtspunten het kerkelijk leven in binnen- en buitenland, met als specialismes biografieën van predikanten en stichtelijke lectuur.

Een aparte deelcollectie is de collectie Pont, genoemd naar Willem Ferdinand Lodewijk Pont ('s-Gravenhage 21-8-1853 - 's-Gravenhage 26-11-1935), referendaris bij het Departement van Marine en zoon van Ds. Daniel Pont. Deze verzameling bevat voornamelijk kleine publicaties van J.H. Gunning jr. en beslaat ca. 170 titels.

Onderwerp:

theologie met als zwaartepunten: publicaties vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en haar organen, publicaties over kerkorde en kerkrecht, publicaties over de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk

Jaar uitgave:1560-heden
Omvang:ca. 50.000 banden (ruim 780 m)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Kaartcatalogus van de 12.000 boeken afkomstig van het bureau van de NHK. Tijdschriften zijn opgenomen in de computercatalogus, de monografieën nog niet allemaal. De oude drukken uit de collectie worden ingevoerd in de computercatalogus

in de computercatalogus te vinden op signaturen  MAG: NAA ... ; MAG: NHA ... ; MAG: TK ...; ook te vinden via zoeksleutel provenance: "Nederlandse Hervormde Kerk. Bibliotheek."

De deelcollectie Pont is te vinden via provenance: Pont, W. F. L.

Algemene literatuur:

De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Dl. 1. Leiden, 1960.

Collectie Hoogleraren aan de Rijks Universiteit Utrecht vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk

Collectie Bibliotheek Hooger Onderwijs

Collectie Kerkelijke Bibliotheek

Opmerkingen:bijeengeplaatst op de signaturen: MAG: NAA ... ; MAG: NHA ... ; MAG: TK ... (voor tijdschriften) ; MAG: TK 9000 en hoger (grote formaten)
Groei:aanschaf op de genoemde zwaartepunten.
Overige informatie:bruikleengever: Nederlandse Hervormde Kerk; bruikleen sinds 1 februari 1985