Collectie Bibliotheek Hooger Onderwijs

Studiecollectie voor theologiestudenten van de Nederlandse Hervormde Kerk. Door deze in 1898 (1.000 banden) en in 1932 (150 banden) geschonken.

De Nederlandse Hervormde Kerk mocht volgens de Synode van 1877 twee hoogleraren benoemen in elk der drie Rijksuniversiteiten. Door wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs in 1905 werden de kerkelijke hoogleraren ook adviserend lid van de theologische faculteit. Daarna gaf het Nieuwe Statuut de kerkelijke hoogleraren de bevoegdheid tot het afnemen van het doctoraal examen en het promotierecht.
 

Onderwerp:praktische theologie
Jaar uitgave:17de-20ste eeuw, zwaartepunt: 1850-1950
Omvang:1150 banden (exclusief latere aanvullingen)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Catalogus der Bibliotheek voor Hooger Onderwijs vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk te Utrecht. Z.pl., 1898.

Van de tweede schenking (150 banden) bestaat een alfabetische lijst op auteur, titel en signatuur.

Standlijst (incompleet)
 

Algemene literatuur:

P.E. Kraemer, H.C. Spijkerboer, "Hervormde theologische studenten : hun financiële situatie, boekenbezit en redenen van universiteitskeuze", in: Sociologisch bulletin 11 (1957), no. 2-3, p. 42-110.

Collectie Hoogleraren aan de Rijks Universiteit Utrecht vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk

Collectie Nederlandse Hervormde Kerk

 

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: 428-440 (NB: op signatuur 440 staan ook boeken die niet tot deze collectie behoren)
Groei:afgesloten
Overige informatie:samenvoeging van de schenking uit 1898 en de schenking uit 1932, aangevuld met aankopen tot ca. 1970