Collectie Bibliothèque Française d'Utrecht

 

De Bibliothèque Française d'Utrecht dankt haar bestaan aan het streven van de Franse regering om de Franse gedachte groter bekendheid te geven door  boeken en tijdschriften aan buitenlandse bibliotheken te schenken.

In 1919 vond de oprichting plaats van de Franse bibliotheek. In 1921 ontving de Universiteitsbibliotheek Utrecht een verzameling van 855 boeken en ruim 35 tijdschriften van letterkundige, kunsthistorische en filosofische aard. In 1933 kreeg de Universiteitsbibliotheek opnieuw een schenking door bemiddeling van de toenmalige Franse gezant in Nederland, die bestond uit een honderdtal werken van moderne auteurs. In 1937 kwam er opnieuw een schenking van de Franse regering. Ter gelegenheid van deze schenking werd er in de Universiteitsbibliotheek van 17-31 maart 1938 een tentoonstelling gehouden van Franse boeken uit het bezit van de UB Utrecht en van particulieren.

Onderwerp:Franse letterkunde, kunstgeschiedenis, filosofie, wetenschap, Franse rechtsgeschiedenis
Jaar uitgave:ca. 1821?-1998
Omvang:ca. 1200 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Catalogus van Fransche boeken in 1938 geschonken door de Fransche Regeering benevens herdruk van den Catalogus der Bibliothèque Française d'Utrecht, 1923. Utrecht, 1938.

Standlijst (incompleet)

deels ontsloten via de computercatalogus op de provenances: Gouvernement Français; en: Ambassade de France.

Algemene literatuur:

A. Hulshof, Le livre français à la Bibliothèque de l'Université d'Utrecht : discours prononcé le 16 mars 1938 à l'occasion de l'inauguration de l'exposition du livre français à la Bibliothèque de l'Université d'Utrecht. Utrecht, 1938.

P. Valkhoff, "Het Franse boek in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek", in: Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers. Utrecht, 1940, 278-281.

Paul van Capelleveen, "'Franse boeken moest je zelf opensnijden': verzamelaars van Franse literatuur in Nederland", in: Literaire bruggenbouwers tussen Nederland en Frankrijk : receptie, vertaling en cultuuroverdracht sinds de middeleeuwen. Onder redactie van Maaike Koffeman, Alicia Montoya en Marc Smeets. Amsterdam, 2017, p. 117-142.

Opmerkingen:deels bijeengeplaatst op signatuur MAG: 288 - 295
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenkingen in 1921, 1925/26, 1933 (100 boeken) en 1937 (484 titels) door de Franse regering, met latere aanvullingen (o.a. 1938)