Collectie Houtsma

  portret van M.Th. Houtsma door L.J. Hartz uit 1931

Martinus Theodorus Houtsma (1851-1943)

Martinus Theodorus (ook: Martijn Theodoor) Houtsma werd op 15 januari 1851 geboren te Irnsum, Friesland. Vanaf 1868 studeerde hij in Leiden theologie en in 1875 promoveerde hij daar op het proefschrift De strijd over het dogma in den Islâm tot op el-Ashʹari. Van 1874 tot 1890 was hij docent Hebreeuws en assistent-bibliothecaris van de Warner-bibliotheek te Leiden. In die periode bleek dat  zijn interesse meer bij de geschiedenis (in het bijzonder die van de Seldzjoeken) dan bij de theologie lag. Van 1890 tot zijn vervroegd emeritaat  in 1917 was hij hoogleraar Hebreeuwse taal- en letterkunde en Israëlische oudheden aan de Universiteit van Utrecht. Van 1895 tot 1896 was hij daar ook rector magnificus. Houtsma is vooral bekend als initiatiefnemer van de Encyclopaedia of Islam. Martinus Theodorus Houtsma overleed op 9 februari 1943 in Utrecht.

In 1989 werd de M.Th. Houtsma Stichting opgericht  met als doelstelling "het bevorderen van de studie van de Islam-talen en Islamitische culturen en voorts al datgene te doen dat daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord". Sinds 2001 bestaan de kernactiviteiten van de Stichting uit het onderhouden van een bijzondere leerstoel en het doen verschijnen van eigen publicaties.

Prof.dr. Houtsma vermaakte zijn boekerij aan de Universiteitsbibliotheek onder voorwaarde, dat de dubbelen ten bate van zijn erfgenamen zouden worden verkocht.

Onderwerp:Oosterse talen en culturen
Jaar uitgave:1692-1984
Omvang:ca. 2400 publicaties, waaronder 350 brochures
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

de collectie is grotendeels opgenomen in de computercatalogus onder de signatuur MAG: Houtsma ...

via de computercatalogus ontsloten op de provenance Houtsma, Martinus Theodorus.

Standlijst (incompleet)

standcatalogus

Algemene literatuur:

Catalogus Professorum

Biografisch portaal van Nederland

Wikipedia (Engels)

Wikipedia (Frysk)

Daniël van der Zande, Martinus Th. Houtsma, 1851-1943 : een bijdrage aan de geschiedenis van de oriëntalistiek in Nederland en Europa. Utrecht, 1999.

Obituary notice, in: The journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1947), 136.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Houtsma ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:geschonken in 1943 door de samensteller; de collectie is in later jaren, tot eind 20ste eeuw, aangevuld met bij de collectie passende monografieën van andere herkomst. Deze zijn achter de bestaande collectie geplaatst, ook met signatuur MAG: Houtsma. De collectie bevat voornamelijk monografieën die passen bij de oriëntalistische traditie van Houtma's tijd, met extra aandacht voor de geschiedenis en literatuur van Perzië,Turkije en van andere Turkse volkeren. Naast boeken in gangbare Europese talen bevat de collectie boeken in het Arabisch, Perzisch, Osmaans, Hebreeuws, Russisch, Fins, Hongaars, Turks, Oezbeeks, Oeigoeirs, Azerbeidzjaans, Tadjikisch. De boeken dateren uit de 19de eeuw of uit het eerste deel van de 20ste eeuw. Enkele boeken zijn van vóór 1800.