Collectie Schroeder van der Kolk

 

Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk (1797-1862)

Jacob Schroeder van der Kolk werd geboren te Leeuwarden op 14 maart 1797. Hij studeerde geneeskunde te Groningen, waar hij promoveerde in 1820. Daarna was hij werkzaam als geneesheer te Hoorn en Amsterdam.

Op 28 februari 1827 werd Schroeder van der Kolk benoemd tot gewoon hoogleraar anatomie en fysiologie aan de Universiteit Utrecht (destijds Hogeschool Utrecht). Hij werd de grondlegger van de psychiatrie in Nederland als nieuwe sociale en wetenschappelijke institutie. De nieuwe ideeën over de zorg voor krankzinnigen en moderne Franse opvattingen over de geneeskunde vonden daar mede door Schoeder van der Kolk al vroeg ingang. Behalve in de strijd voor de toestand van psychiatrische patiënten zette hij zich, als lid van de Nederlandse Vereniging ter Afschaffing van den Sterken Drank, ook in voor alcoholverslaafden.

Hij nam zitting in het regentencollege van het Utrechtse ‘dolhuis’: het Willem Arntszhuis. Hij liet het gebouw in 1830 moderniseren. Daar hoorde ook de bouw van een nieuwe vleugel aan de Agnietenstraat bij, die nu gebruikt wordt door het Centraal Museum. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken vroeg Schroeder mee te werken aan een nieuwe wet voor de krankzinnigenzorg, die in 1841 werd aangenomen.

Schroeder van der Kolk was ook de grondlegger van een verzameling pathologische voorwerpen, genaamd het Museum Anatomicum.

Schroeder van der Kolk overleed te Utrecht op 1 mei 1862. In 1865 werd op de begraafplaats Soestbergen te Utrecht, onder grote belangstelling, een monument ter ere van zijn nagedachtenis onthuld (tegenwoordig een rijksmonument).

In 1834 schonk hij een aantal boeken aan de bibliotheek, vier jaar later gevolgd door een kleine aanvulling, tezamen een paar honderd titels. Bij deze aanwinst lag het accent op achttiende-eeuwse drukken op natuurwetenschappelijk gebied.

Onderwerp:natuurwetenschappen
Jaar uitgave:nader te bepalen [18de en 19de eeuw]
Omvang:ca. 250 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:nog niet ontsloten
Algemene literatuur:

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, p. 186.

W. Vrolik, "Levensberigt van J. L. C. Schroeder van der Kolk", in: Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam (1862) 161-191.

P. van der Esch, Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk, 1797-1862, leven en werken. Amsterdam, 1954.

"Jacobus Ludovicus Coenraad Schroeder van der Kolk (1797-1862)", in: F. ten Doesschate, De Utrechtsche Universiteit en de geneeskunde 1636-1900. Nieuwkoop, 1963, p. 104-107.

G.T. Haneveld, "The Schroeder van der Kolk Collection - a rediscovered link between Utrecht and Oxford", in: Journal of Pathology and Bacteriology 101 (1970)  PXX.

Joost Vijselaar, Timo Bolt, J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland. Amsterdam, 2012.

Wikipedia

Catalogus Professorum

Groei:afgesloten
Overige informatie:geschonken in 1834 en 1838 door de samensteller