Collectie Alberts

     

Wybe Jappe Alberts (1900-1987)

Wybe Jappe Alberts werd geboren op 25 augustus 1900 te Amsterdam. Na het HBS en het Gymnasium B ging hij rechten studeren, eerst in Utrecht en vervolgens in Bonn en Amsterdam. Hierna werd hij ambtenaar bij de rechterlijke macht en vervolgens bij het Departement van Justitie te Batavia. Tijdens de oorlog werd hij door de Japanners geïnterneerd. Hij promoveerde in 1950 te Utrecht, en in het daaropvolgende jaar werd hij aangesteld als wetenschappelijk ambtenaar 1ste klasse aan het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis. Op 1 oktober 1959 tot aan zijn pensionering in 1965 was hij hier Wetenschappelijk hoofdambtenaar A voor de Middeleeuwse geschiedenis. Met ingang van 1960 werd hij ook benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Interregionale geschiedenis, in het bijzonder van middeleeuws Oost-Nederland en West-Duitsland' aan de Universiteit Utrecht. Hij bleef daar tot zijn emeritaat in 1970. Op 14 april 1987 kwam hij te overlijden.

Onderwerp:

Nederlandse geschiedenis (vooral oostelijk grensgebied)

Jaar uitgave:nader te bepalen
Omvang:ca. 3 m
Documentsoort:handschrift, brieven
Ontsluiting:

voorlopig geïnventariseerd

Algemene literatuur:

Jappe Alberts 70 : bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, waarin opgenomen een lijst van zijn geschriften.  Bussum, 1970.

R.M. Kemperink, "Wiebe 'Jappe' Alberts 1900-1987, historicus", in: Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis, Deel 3, 11-13. Hilversum, 1998.

O. Moorman van Kappen, "In memoriam prof. dr. W. Jappe Alberts (1900-1987)", in: De Maasgouw, no. 106 (1987), kol. 99-104.

Biografisch portaal van Nederland

Catalogus Professorum

Groei:afgesloten