Collectie Bondam

Petrus Bondam (1727-1800)

Petrus (Pieter) Bondam werd geboren op 26 december 1727 te Kampen. Hij studeerde Letteren en Rechten in Franeker en promoveerde daar in 1746. In 1762 werd hij rector van de Latijnse school van Zutphen. Een jaar later werd Bondam aangesteld als hoogleraar Rechten aan de hoogeschool in Harderwijk. In 1770 werd hij door de Staten van Gelderland benoemd tot gewestelijk geschiedschrijver. Een jaar later werd hij in Utrecht hoogleraar Burgerlijk recht, Belgische publieksrecht en feodaal recht. Hij bleef daar tot aan zijn dood op 6 februari 1800. In de jaren 1776-1777 en 1788-1789 was Bondam tevens Rector Magnificus.

Vermoedelijk werden boeken en handschriften aangekocht op de veiling van Bondam's bibliotheek te Utrecht op 1 oktober 1800. Zeker is dat Bondams opvolger, Hermannus Arntzenius, op deze veiling manuscripten kocht.

Onderwerp:geschiedenis (Gelderland)
Jaar uitgave:ca. 1745-1799
Omvang:minder dan 0,5 meter
Documentsoort:handschrift: 16 handschriften, brieven; gedrukt werk
Ontsluiting:

getypte inventaris

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Bondam, Petrus (ook onder Pieter)

brieven van Bondam zijn ontsloten via de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN)

Algemene literatuur:

Biblioteca viri clar. Petri Bondam [...]. Quorum omnium publica erit distractio in ædibus defuncti [...] ad d. 1 octobr. 1800. & seqq. Trajecti ad Rhenum, Bartholomeus Wild & Johannes Altheer en Cornelis van der Aa,1800.

Stukken betrekkelijk Utrechsche geschiedenissen. Uitg. P. van Musschenbroek. Utrecht, 1810.

L.W.A.M. Lasonder, Beschrijving eener verzameling afschriften, in de 18de eeuw gemaakt door of ten behoeve van Prof. Pieter Bondam. 's-Gravenhage. 1918.

A.W.F.M.van de Sande, "Bondam, Peter (1727-1800)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland 2. Den Haag, 1985.

I.M.C.F. van der Pluym, "Hoogleraar en historicus mr. Pieter Bondam (1727-1800). Enige notities aangaande zijn carri√®re en historische werkzaamheden", in: Concoers : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Jan van Oers. Red.: Johan Hendriks, Ingrid van der Pluym, Matthieu Post. Tilburg, 1987, p. 81-101.

Catalogus Professorum

Wikipedia (Duits)

Archief P. Bondam (Gelders Archief)

Opmerkingen:zie voor afschriften vervaardigd door Bondam ook de collectie Verzameling P. van Musschenbroek in Het Utrechts Archief
Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop in 1800?