Collectie Bondam

Petrus Bondam (1727-1800)

Petrus 'Pieter' Bodam werd geboren op 26 december 1727 te Kampen. Hij studeerde Letteren en Rechten in Franeker en promoveerde daar in 1746. In 1763 werd hij aangesteld als hoogleraar Rechten aan de hoogeschool in Harderwijk. In 1770 werd hij door de Staten van Gelderland benoemd tot gewestelijk geschiedschrijver. Een jaar later werd hij in Utrecht hoogleraar Burgerlijk recht, Belgische publieksrecht en feodaal recht. Hij bleef daar tot aan zijn dood op 6 februari 1800.

Onderwerp:geschiedenis (Gelderland)
Jaar uitgave:ca. 1745-1799
Omvang:minder dan 0,5 meter
Documentsoort:handschrift: brieven
Ontsluiting:

getypte inventaris

Andere stukken uit zijn collectie zijn elders ondergebracht, zie Catalogus Universiteitsbibliotheek Utrecht (Bondam/Bondam, P./Bondam Petrus; Oude Drukken. Provenance)

Algemene literatuur:

Stukken betrekkelijk Utrechsche geschiedenissen. Uitg. P. van Musschenbroek. Utrecht, 1810.

A.W.F.M.van de Sande, "Bondam, Peter (1727-1800)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland 2. Den Haag, 1985.

Catalogus Professorum

Wikipedia (Duits)

Opmerkingen:nog 16 andere handschriften van hem in de collectie
Groei:afgesloten