Collectie Bonnet

G. Bonnet op verschillende leeftijden

 

Gisbertus Bonnet (1723-1805)

Gisbertus 'Gijsbert' Bonnet werd geboren op 2 december 1723 te Naarden. In 1748 schreef hij zich in bij de Universiteit Utrecht als student theologie en promoveerde in 1761. Na zijn studie werd hij predikant, voor hij benoemd werd tot hoogleraar godgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht in 1761. Van 1764-1765, 1779-1780 en 1792-1793 was hij tevens rector magnificus. In 1804 ging hij met emeritaat en overleed in zijn woonplaats op 5 februari 1805. Bonnet had een langdurige polemiek met o.a. zijn oud-leerling de theoloog en filosoof Paulus van Hemert en zijn ambtgenoot Jodocus Heringa.

De collectie werd in 1979 geschonken door mr. Dirk Bruins te Deventer, een nazaat van Prof. Bonnet.

Mr. Dirk Bruins werd geboren te 's-Gravenhage op 7 januari 1912 als zoon van prof. mr. dr. Gijsbert Weijer Jan  Bruins.

Onderwerp:Nederlands protestantisme in de 18e eeuw, theologie
Jaar uitgave:1748-1797
Omvang:ca. 0,2 meter
Documentsoort:handschrift: brieven
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

Bibliotheca Bonnetiana, sive catalogus librorum praestantissimorum, quibus usus fuit ... Gisbertus Bonnet ... : quorum publica fiet auctio ... IV Junii ... 1805. Trajecti ad Rhenum : Apud B. Wild & J. Altheer ; & Gulielmum van Yzerworst, 1805.

A.J. van der Aa, "Bonnet (Gijsbertus)", in: Biographisch woordenboek der Nederlanden. Haarlem, 1854, 853-856.

Herman IJsbrand Groenewegen, Paulus van Hemert, als godgeleerde en als wijsgeer. Amsterdam, 1889 (proefschrift Leiden).

Adrianus van den End, Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de 18e eeuw. Wageningen, 1957 (Proefschrift Utrecht).

B. Glasius, "Gijsbert Bonnet", in: Biographisch woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden. 's Hertogenbosch, 1851, 129-33.

A. de Groot, "Bonnet, Gijsbert", in: Biografische lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protenstantisme. Red. D. Nauta e.a. Kampen, 1983, 78-80.

L. Knappert, "Bonnet (Gisbertus)", in: Nieuw Nederlansche biografisch woordenboek. Red. P.C. Molhuysen en P.J. Blok. Leiden, 1918, 202-204.

J. van den Berg, "Tussen ideaal en realtiteit : de Engelse jurist Goodricke in discussie met de Nederlandse theologen Bonnet en Van der Kemp over de grenzen van de kerk en de binding aan de belijdenis", in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 81 (1981) 217-250.

J.H. van de Bank, "Op de grens van twee werelden: Gijsbertus Bonnet", in: Vier eeuwen theologie in Utrecht : bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht. Zoetermeer, 2001, p. 162-173.

H. Florijn, "Bonnet, een achttiende-eeuwse voetiaan?", in: Reformatorisch Dagblad, 9-6-2005.

Catalogus Professorum

Wikipedia (Duits)

Gijsbert Bonnet (1723-1805) (Post-Reformation Digital Library)

Opmerkingen:de brieven zijn bijeengeplaatst op signatuur 15 A 2-3
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking uit 1979