Collectie Bonnet

(Bonnet op verschillende leeftijden)

 

Gisbertus Bonnet (1723-1805)

Gisbertus 'Gijsbert' Bonnet werd geboren op 2 december 1723 te Naarden. In 1748 schreef hij zich in bij de Universiteit Utrecht als student theologie en promoveerde in 1761. Na zijn studie werd hij predikant, voor hij benoemd werd tot hoogleraar godgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht in 1761. Van 1764-1765, 1779-1780 en 1792-1793 was hij tevens rector magnificus. In 1804 ging hij met emeritaat en overleed in zijn woonplaats op 5 februari 1805.

De collectie werd in 1979 geschonken door mr. Dirk Bruins te Deventer.

 

Onderwerp:Nederlands protestantisme in de 18e eeuw, theologie
Jaar uitgave:1748-1797
Omvang:ca. 0,2 meter
Documentsoort:handschrift: brieven
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

A.J. van der Aa, "Bonnet (Gijsbertus)", in: Biographisch woordenboek der Nederlanden. Haarlem, 1854, 853-856.

A. van den End, Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de 18e eeuw. Wageningen, 1957.

B. Glasius, "Gijsbert Bonnet", in: Biographisch woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden. 's Hertogenbosch, 1851, 129-33.

A. de Groot, "Bonnet, Gijsbert", in: Biografische lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protenstantisme. Red. D. Nauta e.a. Kampen, 1983, 78-80.

L. Knappert, "Bonnet (Gisbertus)", in: Nieuw Nederlansche biografisch woordenboek. Red. P.C. Molhuysen en P.J. Blok. Leiden, 1918, 202-204.

H. Florijn, "Bonnet, een achttiende-eeuwse voetiaan?", in: Reformatorisch Dagblad, 9-6-2005.

Catalogus Professorum

Wikipedia (Duits)

Gijsbert Bonnet (1723-1805) (Post-Reformation Digital Library)

Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking uit 1979