Collectie Booth

    
 

 Gedenksteen aan het Beetshuis in de Boothstraat nr. 6 te Utrecht

Booth op 21-jarige leeftijd

Cornelis Booth (1605-1678)

Cornelis Booth werd geboren op 20 oktober 1605 te Utrecht. In deze stad bezocht hij de Hieronymusschool en vervolgens studeerde hij geschiedenis en medicijnen in Leiden. Hij besloot zijn studie in Caen, waar hij in promoveerde in oktober 1628. Hij vestigde zich als praktiserend arts in zijn geboortestad Utrecht. Hij zou twee maal trouwen: in 1629 met Amelia van Oort (1603-1637) en in 1637 met Digna van Wyckersloot (1617-1679). Booth werd in 1632 benoemd tot schepen van de stad Utrecht; in 1634 werd hij Raad in de Vroedschap. In 1640 werd hij benoemd tot bibliothecaris van de stadsbibliotheek en later van de Universiteitsbibliotheek. In 1656 verhuisde Cornelis Booth naar het Janskerkhof waar hij een huis voor zichzelf had laten bouwen dat wij nu kennen als Boothstraat 6. Dit huis is later Beetshuis gaan heten vanwege dat hier Nicolaas Beets ook nog heeft gewoond van 4 augustus 1854 tot 13 maart 1903. Van 1656 tot 1658 was Booth burgemeester van Utrecht. Hij overleed op 13 juli 1678.

Er is een hs. catalogus bewaard gebleven die Booth in 1627, tijdens zijn studententijd in Leiden, zelf heeft vervaardigd. De catalogus telt 465 titels, waarvan 211 op medisch gebied. In 1679 werden boeken van hem geveild in Utrecht door Meinardus van Dreunen. Booths handschriften zijn toen niet meegeveild, maar bleven nog lange tijd in familiebezit.

Een deel van de collectie werd door de Universiteitsbibliotheek aangekocht op een veiling van de nalatenschap van jhr. M.P. Smissaert van 3-7 mei 1909 bij Frederik Muller & Co. te Amsterdam.

Onderwerp:geschiedenis (17e eeuw), genealogie van Utrechtse en andere families
Jaar uitgave:1438-1678 (zwaartepunt: 17e eeuw)
Omvang:ca. 2 meter
Documentsoort:handschrift: genealogische aantekeningen met bijgevoegde stukken, brieven, afbeeldingen van familiewapens
Ontsluiting:

Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae universitatis Rheno-Trajectinae, vol. 2, Utrecht: 1909, 219-222.

Manuscrits généalogiques et historiques, autographes, dessins, estampes, livres, provenant de diverses collections d'Utrecht (collections Buchelius et Booth), de Leide etc. etc. Amsterdam,  Frederik Muller & Cie, 1909.

een ander deel van de collectie is te vinden via de computercatalogus op provenance Booth, Cornelis

Algemene literatuur:

Catalogus Librorum D. Cornelii Booth, Dum Viveret, Urbis Ultrajecti Consulis, Etc. Quorum auctio habebitur in aedibus defuncti, in platea dicta de Booth-straet, die 15. Septembris, st. v. 1679, Catalogi distribuentur apud Typographum. Ultrajecti, Ex Officinâ Meinardi à Dreuuen [!], Urbis & Academiae Typographi Ordinarii, Anno 1679.

A. Pietersma, "Inventaris van stukken van leden van de familie Booth (1414) 1544-1760". Utrecht, 1994.

A. Pietersma, "Cornelis Booth (1605-1678) : bibliothecaris en burgemeester", in: Zes keer zestig : 360 jaar universitaire geschiedenis in zes biografieën / eindred. H. Jamin. Utrecht, 1996, 9-18.

Cornelis Booth

Wikipedia

Dwalen door Utrecht

Opmerkingen:nog 14 andere handschriften (in 50 bdn.) van Booth in de collectie. Het Utrechts Archief bezit de Verzameling Van Buchel-Booth. De brieven zijn grotendeels bijeengeplaatst op de signaturen HS 1828, HS 1869 en BPL 246
Groei:afgesloten
Overige informatie:provenance: aangekocht op een veiling in 1909 bij Fred. Muller & Co.