Collectie Brandt

 

Rechts: prof. C.D.J. Brandt overhandigt prins Bernhard de eerste grammofoonplaat Nederland 1940-1945.

Coenraad Dirk Jan Brandt (1897-1966)

Coenraad Dirk Jan Brandt werd geboren te Utrecht op 2 oktober 1897. Hij studeerde Geschiedenis en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1921 cum laude promoveerde. Na zijn studie gaf hij lessen geschiedenis op het Utrechts Stedelijk Gymnasium. In 1946 werd Brandt buitengewoon hoogleraar in de algemene geschiedenis van de nieuwste tijd aan de Economische Hogeschool te Rotterdam. In 1947 werd hij in Utrecht benoemd tot buitengewoon hoogleraar Geschiedenis der twintigste eeuw, en vijf jaar later tot gewoon hoogleraar in dezelfde leerstoel. Naast zijn werk als docent was Brandt ook in de journalistiek actief en hij verzorgde voor de VARA-radio buitenlandse weekoverzichten.
Mede op zijn initiatief kwam het in 1961 tot stichting van een geluidsarchief in het Utrechtse Instituut voor Geschiedenis. Dit was een belangrijke stap  naar het gebruik van audiovisuele media bij het historisch onderzoek en onderwijs. Deze nieuwe ontwikkeling, die ook internationaal erkenning vond, werd tot zijn dood toe sterk door hem gestimuleerd.
Brandt overleed in zijn geboortestad op 13 september 1966.

Onderwerp:geschiedenis (20e eeuw)
Jaar uitgave:┬▒1930-1964 (handschrift); 1663-1938 (gedrukt werk)
Omvang:ca. 8 meter (exclusief gedrukt werk)
Documentsoort:handschrift: brieven, collegedictaten, lezingen, teksten radiopraatjes, kopij voor publikaties, krantenknipsels, etc.; gedrukt werk
Ontsluiting:

getypte inventaris

brieven van C.D.J. Brandt zijn ontsloten in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum

gedrukt werk is gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance Brandt, C. D. J.

Algemene literatuur:

J.W.C. van Campen, "In memoriam Prof. dr. C. D. J. Brandt", in: Maandblad van Oud-Utrecht 39 (1966) 82-83.

R.L. Schuursma, "Brandt, Coenraad Dirk Jan (1897-1966)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. 1. Den Haag, 1979.

F.W.N. Hugenholtz, "Bella diplomatica Brandtiane und kein Ende": C.D.J. Brandt en de mediaevistiek I.  Utrecht, 1980.

P. van Hees, "Coenraad Dirk Jan Brandt (1897-1966) : hoogleraar geschiedenis", in: Utrechtse biografie├źn : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters 4 (1997) 31-34.

Catalogus Professorum

Opmerkingen:beperkt toegankelijk. de brieven zijn bijeengeplaatst op signatuur Arch.Brandt
Groei:afgesloten