Collectie Bronkhorst

Alex Bronkhorst (1914-1994)

Alexander Johannes ("Alex") Bronkhorst werd op 24 mei 1914 geboren te Amsterdam. Hij begon zijn studie theologie in Utrecht in 1933 en studeerde in 1938 in Bazel. In 1947 promoveerde Bronkhorst in Utrecht en kreeg hij een aanstelling als hoogleraar aan de Protestantse theologische faculteit, waar hij twaalf jaar aan verbonden bleef. Eind 1965 werd hij benoemd tot hoogleraar kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw bij de faculteit Godgeleerdheid. In 1984 ging hij met emeritaat. Vanaf 1992 ging zijn gezondheid snel achteruit en op 6 december 1994 overleed hij te Bilthoven. 

Onderwerp:

theologie, protestantisme, kerkgeschiedenis (twintigste eeuw)

Jaar uitgave:ca. 1942-1990
Omvang:ca. 0,5 meter
Documentsoort:handschrift: correspondentie, aantekeningen; getypt: correspondentie, syllabi, artikelen (Bronkhorst e.a.); gedrukt: overdrukken (Bronkhorst), kranten, krantenknipsels, publicaties (Bronkhorst e.a.), recensies; ansichtkaarten
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

A. de Groot, “Levenskroniek (A. J. Bronkhorst)”, in: J.A. Hebly, J.A.B. Jongeneel, Tussen uitdaging en traditie : kerkelijk belijden in historisch en oecumenisch perspectief. 's-Gravenhage, 1984, 10-32.

A. de Groot, “Bronkhorst, Alexander Johannes”, in: C. Houtman et al. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, dl. 5. Kampen, 2001, 92-94.

F. Schoonheim, Inventaris van het archief van Prof. dr. A.J. Bronkhorst, 1934-1993. Zoetermeer, 1995.

Catalogus Professorum

Wikipedia

Groei:afgesloten
Overige informatie:bij de Archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk te Leidschendam bevindt zich nog ca. 16 meter archief van Bronkhorst (zie F. Schoonheim, Inventaris van het archief van Prof. dr. A.J. Bronkhorst, 1934-1993, Zoetermeer, 1995)