Collectie Bronkhorst

 

Alexander Johannes Bronkhorst (1914-1994)

Alexander Johannes ("Alex") Bronkhorst werd op 24 mei 1914 geboren te Amsterdam. Hij begon zijn studie theologie in Utrecht in 1933 en studeerde in 1938 in Bazel. Bronkhorst werd predikant in achtereenvolgens Wijk aan Zee en Duin (1940-1943), Willemstad (1943-1947) en Den Haag (1947-1954). Bronkhorst was sinds zijn studietijd een aanhanger van de theologie van Karl Barth. In september 1945 was hij een van de oprichters van het tijdschrift Hervormd Nederland. Bronkhorst promoveerde in 1947 in Utrecht en kreeg hij een aanstelling als hoogleraar aan de Protestantse theologische faculteit, waar hij twaalf jaar aan verbonden bleef. Eind 1965 werd Bronkhorst benoemd tot hoogleraar kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw bij de faculteit Godgeleerdheid. In de periode eind 1969 tot eind 1971 nam hij tevens tijdelijk het onderwijs in het Kerkrecht Ned. Herv. Kerk waar in verband met de ziekte en later overlijden van prof. dr. A.A. van Ruler. Deze waarneming werd eind 1971 omgezet in een vast verband.  
Bronkhorst nam daar als hoogleraar aan de Theologische Faculteit het initiatief voor de "zaterdag-opleidingen". Ook werd hij benoemd tot directeur van de afdeling Oecumenica van het Interuniversitair Instituut voor missiologie en oecumenica te Utrecht. In 1984 ging Bronkhorst met emeritaat. Vanaf 1992 ging zijn gezondheid snel achteruit en op 6 december 1994 overleed hij te Bilthoven.

Een deel van zijn archief kwam terecht bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht, het andere deel ging via de Archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk te Leidschendam in 2006 naar Het Utrechts Archief.

Onderwerp:

theologie, protestantisme, kerkgeschiedenis (twintigste eeuw)

Jaar uitgave:1936-1991
Omvang:ca. 0,5 meter
Documentsoort:handschrift: correspondentie, aantekeningen; getypt: correspondentie, syllabi, artikelen (Bronkhorst e.a.); gedrukt: overdrukken (Bronkhorst), kranten, krantenknipsels, publicaties (Bronkhorst e.a.), recensies; ansichtkaarten
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

A. de Groot, “Levenskroniek (A. J. Bronkhorst)”, in: J.A. Hebly, J.A.B. Jongeneel, Tussen uitdaging en traditie : kerkelijk belijden in historisch en oecumenisch perspectief. 's-Gravenhage, 1984, 10-32.

Anton Houtepen, "Een leven in dienst van kerk en oecumene : in memoriam Alex J. Bronkhorst", in: Nederlands theologisch tijdschrift 49 (1995) 66-69.

A. de Groot, “Bronkhorst, Alexander Johannes”, in: C. Houtman et al. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme  5 (2001) 92-94.

F. Schoonheim, Inventaris van het archief van Prof. dr. A.J. Bronkhorst, 1934-1993. Zoetermeer, 1995.

Catalogus Professorum

Wikipedia

Groei:afgesloten