Collectie Brunt

Jan Brunt (1872-1950)

Jan Brunt werd geboren te Woerden op 17 augustus 1872. Hij studeerde rechtswetenschap te Utrecht, waar hij in 1901 promoveerde. In de periode 1901-1905 was hij burgemeester van Willemstad, en vervolgens, in het tijdvak 1905-1938, van 's-Gravenzande. Na zijn pensionering vestigde hij zich te Zeist, waar hij overleed op 23 januari 1950.

Mr. Brunt was gehuwd met Anna Elisabeth Gunning, dochter van Ds. Edward Bernard Gunning (1836-1905).

Jan Brunt is de samensteller van een onuitgegeven predikantenregister, dat bestaat uit fiches en cahiers. Het bevat gegevens van de hervormde predikanten sedert de reformatie tot ca. 1900, chronologisch gerangschikt per gemeente.

Onderwerp:Nederlands protestantisme: chronologische predikantenlijsten van geheel Nederland, ca. 1565-1885; predikanten in West- en Oost-Indiƫ; theologie
Jaar uitgave:nader te bepalen [tussen 1902-1950]
Omvang:ca. 3 m
Documentsoort:handschrift: cahiers en fiches met predikantennamen en persoonsgegevens
Ontsluiting:Getypte inventaris. Predikantlijsten geordend per provincie, classis, ring en plaats, chronologisch van ca. 1565-1885. Predikanten in West- en Oost Indiƫ.
Algemene literatuur:

"Burgemeester mr. J. Brunt", in: Het Vaderland, 1-1-1938.

F.A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland : de geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816. Zoetermeer, 1996.

J. Mateboer, Repertorium bijzondere collecties, Den Haag, 1997, 165.

Groei:afgesloten
Overige informatie:uit de nalatenschap van Mr. J. Brunt geschonken door mevr. E.D.M. Plooy-Cuipers door bemiddeling van de Theologische Faculteit van de Rijksuniversieit Utrecht